กำแพงคูลอมบ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กำแพงคูลอมบ์ (อังกฤษ: Coulomb barrier) ตั้งชื่อตามกฎของคูลอมบ์ ซึ่งตั้งชื่อตามนักฟิสิกส์ ชาร์ล-โอกุสแต็ง เดอ คูลอมบ์ (1736–1806) เป็นกำแพงพลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยาไฟฟ้าสถิตย์ซึ่งนิวเคลียสสองตัวจะต้องเอาชนะให้ได้เพื่อจะเข้าใกล้กันมากพอจะทำอันตรกิริยานิวเคลียร์ต่อกันได้ กำแพงพลังงานนี้ได้จากพลังงานศักย์ของไฟฟ้าสถิตย์

โดยที่

k คือ ค่าคงที่ของคูลอมบ์ = 8.9876×109 N m² C−2;
ε0 คือ สภาพยอมของอวกาศว่างเปล่า (ค่าคงตัวไฟฟ้า);
q1, q2 คือประจุของอนุภาคที่ทำอันตรกิริยาต่อกัน
r คือรัศมีของอันตรกิริยา

ค่า U ที่เป็นบวกหมายถึงเป็นแรงผลัก อนุภาคที่จะทำอันตรกิริยาจึงมีระดับพลังงานสูงขึ้นเมื่อเข้าใกล้กัน ค่าพลังงานศักย์ที่เป็นลบหมายถึงสถานะที่เป็นพันธะกัน (เนื่องจากแรงยึดเหนี่ยว)