กำเนิดและวิวัฒนาการของดาราจักร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การศึกษาเรื่องการก่อกำเนิดและวิวัฒนาการของดาราจักรนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการกำเนิดเอกภพที่มีลักษณะแตกต่างกันจากจุดเริ่มต้นเดียวกัน การกำเนิดของดาราจักรแรก ๆ การเปลี่ยนแปลงของดาราจักรตามกาลเวลา และกระบวนการที่ก่อให้เกิดโครงสร้างแบบต่าง ๆ จากที่มีการสังเกตดาราจักรข้างเคียง โดยการศึกษาในเรื่องนี้เป็นการศึกษาที่สำคัญเรื่องหนึ่งในวิชาฟิสิกส์ดาราศาสตร์

การกำเนิดดาราจักร เชื่อว่าเกิดจากทฤษฎีการกำเนิดโครงสร้าง (structure formation theories) ซึ่งเป็นผลมาจากเปลี่ยนแปลงขึ้น ๆ ลง ๆ ทางควอนตัมซึ่งมีผลสืบเนื่องมาจากการเกิดบิกแบง (Big Bang) วิวัฒนาการการกำเนิดหลุมดำนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเกิดจากโครงสร้างของแบบจำลองแลมดา-ซีดีเอ็ม( ) ซึ่งว่าด้วยวัตถุที่เย็นและมืดในจักรวาล โดยกล่าวว่าการรวมตัวของดาราจักรนั้นเป็นเพิ่มมวลที่สามารถจะคาดการณ์รูปร่างและโครงสร้างได้

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

จักรวานเป็นเพียงแค่การเดินทางที่ยาวนานและไม่มีที่สิ้นสุดลงเพราะใครซักคนกำลังตั้งปัญหาไห้มมนุษย์ได้แก่ไข เหตนั้นมนุษย์ไม่สามารถเดินทางสู่ความจริงที่เห็นอยู่ตรงหน้าและความจริงที่กำลังค้นหาว่าจักรวานนั้นได้กำเนิดขึ้นมาเพราะสาเหตุใดและใยถึงกำเนินอตอมในทุกส่วนของจักรวานใดๆทั้งสิ้น

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]