กำลังภายใน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พลังภายใน หรือ กำลังภายใน คือ วิธีการกำหนดลมหายใจ การทำสมาธิ และการฝึกฝนทางจิตวิญญาณ ของจีน ที่เกี่ยวข้องกับ ลัทธิเต๋า และ ศิลปะการป้องกันตัวของจีน พลังภายใน โดยปกติแล้ว มักจะเกี่ยวกับศิลปะการป้องกันตัวแบบอ่อน หรือ แบบภายใน (Soft Style, Internal Style, หรือ 內家) ซึ่งตรงข้ามกับแบบแข็ง (Hard Style, Externall Skill, หรือ 外功) ศิลปะการป้องกันตัวแบบเส้าหลินจัดเป็นแบบแข็ง

พลังภายในมีการใช้ทั้งในศิลปะการป้องกันตัว และ อย่างอื่นนอกเหนือไปจากนั้น ตัวอย่างของศิลปะการป้องกันตัวที่ใช้พลังภายใน ได้แก่ ไท่เก๊ก, ฝ่ามือแปดรูป (Baguazhang), ชิงอี้ฉวน (Xingyiquan) ตัวอย่างของการใช้พลังภายในที่ไม่ใช่ศิลปะการป้องกันตัว คือ การฝึกสมาธิตามแบบลัทธิเต๋า

พลังภายใน กับ ศิลปะการป้องกันตัวแบบภายใน[แก้]

ศิลปะการป้องกันตัวแบบภายใน จะเน้นการฝึกการประสานความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของร่างกาย และ การหายใจ ซึ่งเรียกว่า เป็นการประสานพลังภายนอก และ ภายใน (內外合一)

การฝึกพลังภายในนั้นจะเกี่ยวกับความนิ่งทางกายภาพ และการเคลื่อนไหวอย่างมีสติ เพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายจากความตึงเครียด

พลังภายใน กับ การทำสมาธิ[แก้]

การฝึกพลังภายใน เชื่อว่า จะช่วยทำให้เกิด ความรู้ตัว ที่ดีขึ้น และเชื่อกันว่า การฝึกพลังภายใน นั้นจะช่วยขัดเกลา สามสมบัติ (三寳) ซึ่งได้แก่ กายสำคัญ (Jing 精), กระแสชีวิต หรือ ลมปราณ (Qi 氣) และ จิตวิญญาณ (Shen 神) ลัทธิเต๋าเชื่อว่า ทั้งสามสมบัตินี้ คือ พลังงานที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ดังที่ ตำราเต๋าเตชิง (Tao Te Ching) กล่าวไว้ว่า "เต๋า (道) ให้กำเนิด หนึ่ง, หนึ่งให้กำเนิด สอง (太極) หรือ หยิน กับ หยาง (陰陽), สองให้กำเนิด สาม (ซึ่งอาจตีความได้เป็น กายสำคัญ 精, ลมปราณ 氣 และ จิตวิญญาณ 神, หรือ บางครั้ง อาจหมายถึง สวรรค์ (Tian 天), โลก (Di 地) และ คน (Ren 人), และ จาก สามให้กำเนิดหมื่นสรรพสิ่ง (Wanwu 萬物) ซึ่งคือทุก ๆ อย่างในสวรรค์และโลก"

อ้างอิง[แก้]

  • Blofeld, J. Taoism, The Quest for Immortality, Mandala-Unwin Paperbacks London, 1989. ISBN 0-04-299008-4
  • Cheng, Tinhung. Tai Chi Transcendent Art, The Hong Kong Tai Chi Association Press Hong Kong, 1976. (only available in Chinese)
  • Wile, Douglas Lost T'ai-chi Classics from the late Ch'ing Dynasty State University of New York Press, Albany, 1996. ISBN 0-7914-2653-X
  • Wu Gongzao. Wu Family T'ai Chi Ch'uan (吳家太極拳), Hong Kong, 1980, Toronto 2006, ISBN 0-9780499-0-X
  • Keen, Thomas. Iron Vest Qigong. ISBN 978-1-6024-3000-6
  • Danaos, Kosta, Nei Kung, The Secret Teachings of the Warrior Sage, Inner traditions, 2002, ISBN 0-89281-907-3
  • Chen Kaiguo and Zheng Shunchao, Opening the Dragon Gate. The Making of a Modern Taoist Wizard.. ISBN 0804831858

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]