การแปลงพันธุ์ (พันธุศาสตร์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในอณูชีววิทยา การแปลงพันธุ์ (อังกฤษ: transformation) คือการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของเซลล์ที่ได้จากการรับเอาสารพันธุกรรม (DNA) จากภายนอก เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพันธุกรรมของเซลล์ และมีการแสดงออกของพันธุกรรมนั้น