ข้ามไปเนื้อหา

การแปลงพันธุ์ (พันธุศาสตร์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
In this image, a gene from bacterial cell 1 is moved from bacterial cell 1 to bacterial cell 2. This process of bacterial cell 2 taking up new genetic material is called transformation.

ในอณูชีววิทยา การแปลงพันธุ์ (อังกฤษ: transformation) คือการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของเซลล์ที่ได้จากการรับเอาสารพันธุกรรม (DNA) จากภายนอก เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพันธุกรรมของเซลล์ และมีการแสดงออกของพันธุกรรมนั้น

การแปลงพันธุ์นี้เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งในจำนวนสามกระบวนการที่ทำให้เกิดการถ่ายทอดยีนในแนวราบ ซึ่งหมายถึงการส่งผ่านสารพันธุกรรมจากแบคทีเรียตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง