การแปรผันของจำนวนชุดดีเอ็นเอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
This gene duplication has created a copy-number variation. The chromosome now has two copies of this section of DNA, rather than one.

การแปรผันของจำนวนชุดดีเอ็นเอ (อังกฤษ: Copy number variation - CNV) เป็นส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอที่มีความแตกต่างของจำนวนชุด (copy number) ในจีโนมสองอันหรือมากกว่า ส่วนที่ซ้ำกันนี้อาจมีขนาดได้ตั้งแต่หนึ่งร้อยคู่เบสจนถึงหลายล้านคู่เบส

CNV อาจได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นหรือเกิดขึ้นใหม่ (de novo) ก็ได้