การแบ่งแยกเชื้อชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การแบ่งแยกเชื้อชาติ (อังกฤษ: racial segregation) เป็นการแบ่งมนุษย์ออกเป็นกลุ่มเชื้อชาติในชีวิตประจำวัน อาจใช้กับกิจกรรมอย่างการรับประทานในภัตตาคาร การดื่มจากน้ำพุ การใช้ห้องน้ำสาธารณะ การเข้าโรงเรียน การไปโรงภาพยนตร์ การโดยสารรถโดยสารประจำทาง หรือในการเช่าหรือซื้อบ้าน คณะกรรมการต่อต้านคตินิยมเชื้อชาติและการไม่ยอมรับยุโรป (European Commission against Racism and Intolerance) นิยามการแบ่งแยกว่า "การกระทำซึ่งบุคคลแย่งบุคคลอื่นบนพื้นฐานมูลเหตุที่ระบุไว้หนึ่งโดยปราศจากการให้เหตุผลวัตถุพิสัยและสมเหตุสมผล เข้ากับบทนิยามที่เสนอของการเลือกปฏิบัติ ผลคือ การกระทำโดยเจตนาซึ่งแบ่งแยกคนหนึ่งจากบุคคลอื่นบนพื้นฐานมูลเหตุที่ระบุไว้ไม่ประกอบเป็นการแบ่งแยก"

ดูเพิ่ม[แก้]