การแบ่งประเภทข้อมูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ การแบ่งประเภทข้อมูล (อังกฤษ: data classification) เป็นปัญหาพื้นฐานของการเรียนรู้แบบมีผู้สอน โดยปัญหาคือการทำนายประเภทของวัตถุจากคุณสมบัติต่าง ๆ ของวัตถุ ซึ่งการเรียนรู้แบบมีผู้สอนจะสร้างฟังก์ชันเชื่อมโยง ระหว่างคุณสมบัติของวัตถุ กับประเภทของวัตถุจากตัวอย่างสอน แล้วจึงใช้ฟังก์ชันนี้ทำนายประเภทของวัตถุที่ไม่เคยพบ เครื่องมือหรือขั้นตอนวิธีที่ใช้สำหรับการแบ่งประเภทข้อมูลเช่น โครงข่ายประสาทเทียม ต้นไมตัดสินใจ

นิยามของปัญหา[แก้]

กำหนดตัวอย่างสอน ให้ เป็นเวกเตอร์แสดงคุณสมบัติของวัตถุ ซึ่ง โดยที่ เป็นเซตจำกัดระบุคุณสมบัติ และ เป็นประเภทของวัตถุ ซึ่งกำหนดไว้ในเซตจำกัด ต้องการหาฟังก์ชัน ซึ่งให้ค่า จากเวกเตอร์ ที่กำหนด โดยที่ความผิดพลาดของการทำนายตัวอย่างสอนมีค่าน้อยที่สุด หรือมีค่า น้อยที่สุด โดยกำหนด ซึ่ง