การแข่งขันคณิตศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การแข่งขันคณิตศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก (Asian Pacific Math Olympiad: APMO) เป็นการแข่งขันคณิตศาสตร์ของประเทศในทวีปเอเชียและทวีปอเมริกา จัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนมีนาคม โดยจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2532 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี และยังไม่เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ข้อสอบประกอบด้วยคำถาม 5 ข้อ มีคะแนนเต็มข้อละ 7 คะแนน มีเวลาทำข้อสอบทั้งหมด 4 ชั่วโมง

รางวัล[แก้]

เกณฑ์ในการให้รางวัลมีดังนี้ [1]

 • เหรียญทอง ต้องได้คะแนนอย่างน้อย m + σ คะแนน
 • เหรียญเงิน ต้องได้คะแนนอย่างน้อย m + σ/3 คะแนน
 • เหรียญทองแดง ต้องได้คะแนนอย่างน้อย m - σ/3 คะแนน
  เมื่อ m คือคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าแข่งขัน และ σ คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
  นอกจากนี้ สำหรับแต่ละประเทศ
  • จำนวนเหรียญทองจะต้องไม่เกิน 1 เหรียญ
  • จำนวนเหรียญทองและเหรียญเงินรวมกันจะต้องไม่เกิน 3 เหรียญ
  • จำนวนเหรียญทองและเหรียญเงินและเหรียญทองแดงรวมกันจะต้องไม่เกิน 7 เหรียญ
 • ประกาศเกียรติคุณ สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัล แต่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยในแต่ละปี เกณฑ์ที่กำหนดจะแตกต่างกันออกไป

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2007-10-09. สืบค้นเมื่อ 2007-07-15.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]