ข้ามไปเนื้อหา

การเสนอขายหุ้นครั้งแรกให้แก่สาธารณชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การเสนอขายหุ้นครั้งแรกให้แก่สาธารณชน หรือ การเสนอขายหุ้นครั้งแรกให้แก่ประชาชนทั่วไป[1] (อังกฤษ: Initial public offering ย่อ: IPO) เป็นการเปิดขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทเอกชนสู่สาธารณชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริษัทหาทุนเพื่อขยายกิจการ หรือเพื่อกระจายการถือครองหุ้นให้ประชาชนทั่วไป โดยนำไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. "initial public offering (IPO) " ศัพท์บัญญัติสำนักงานราชบัณฑิตยสภา. (ออนไลน์). เข้าถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2567. เข้าถึงจาก https://coined-word.orst.go.th/