การเลือกปฏิบัติทางพันธุกรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การเลือกปฏิบัติเชิงพันธุกรรม (อังกฤษ: genetic discrimination) คือการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งปฏิบัติกับบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ ด้วยเหตุผลว่าผู้ถูกปฏิบัตินั้นมีหรือถูกทำให้เชื่อว่ามีการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่เป็นสาเหตุหรือเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคทางพันธุกรรม นอกจากนี้ยังอาจหมายถึงการเลือกปฏิบัติใดๆ ที่มีพื้นฐานอยู่บนลักษณะทางพันธุกรรมของผู้ถูกปฏิบัติ โดยไม่ขึ้นกับลักษณะแสดงออกหรือคุณค่าของตัวผู้ถูกปฏิบัติ