การเลือกตั้งล่วงหน้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หน่วยออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าที่ประเทศสวีเดนใน ค.ศ. 2009

การออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า[1] โดยทั่วไปเรียก การเลือกตั้งล่วงหน้า (อังกฤษ: early voting, advance polling, หรือ pre-poll voting) เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อความสะดวก ซึ่งเปิดให้ออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งจริง โดยการออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองที่หน่วยเลือกตั้ง หรือออกเสียงลงคะแนนทางไกล เช่น ผ่านไปรษณีย์ เป็นต้น เหตุผลทั่วไปในการจัดให้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า คือ เพื่อลดความแออัดในวันจริง เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมออกเสียงลงคะแนน และเพื่อลดผลกระทบต่อบุคคลที่อาจไม่ว่างในวันจริง ในบางประเทศเปิดให้บุคคลทั่วไปออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าได้ แต่ในบางประเทศเปิดให้เฉพาะบุคคลบางกลุ่มเท่านั้น เช่น ผู้ที่คาดว่าจะต้องออกนอกประเทศหรือต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในวันจริง[2]

ในประเทศนิวซีแลนด์ การออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้านั้นจะจัดขึ้น 12 วันก่อนวันเลือกตั้งจริง และสามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลใดก็ได้ จนกระทั่ง ค.ศ. 2008 จึงมีการกำหนดเงื่อนไข[3] ในการเลือกตั้งใน ค.ศ. 2011 มีผู้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า 334,600 คน คิดเป็น 14.7% ของผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด[4] ต่อมาในการเลือกตั้งใน ค.ศ. 2017 ผู้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าเพิ่มขึ้นเป็น 48%[5] และในการเลือกตั้งใน ค.ศ. 2020 เพิ่มขึ้นเป็น 66.7%[6]

ในประเทศออสเตรเลีย เมื่อต้องมีการออกเสียงลงคะแนน ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจะสามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าได้ด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น การเดินทาง การตั้งครรภ์ การทำงาน รวมถึงเหตุผลทางศาสนาที่ทำให้ไม่อาจออกเสียงลงคะแนนในวันจริงได้[7] ในการเลือกตั้งใน ค.ศ. 2019 มีผู้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า 6.1 ล้านคน (ทั้งโดยการมาออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองและผ่านทางไปรษณีย์) คิดเป็น 40.7% ของผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้น 26.4% จากการเลือกตั้งใน ค.ศ. 2013 และ 13.7% จากการเลือกตั้งใน ค.ศ. 2007[8]

สำหรับประเทศไทย เปิดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าได้ ทั้งในและนอกเขตเลือกตั้งที่ตนสังกัด และนอกราชอาณาจักร โดยต้องลงทะเบียนก่อน[9] และมีสถิติว่า ในการเลือกตั้งใน พ.ศ. 2566 มีผู้ลงทะเบียนรวม 2,285,522 คน มาใช้สิทธิจริง 2,090,114 คน คิดเป็นราว 91% ของผู้ลงทะเบียน[10] ส่วนในการเลือกตั้งก่อนหน้า คือ การเลือกตั้งใน พ.ศ. 2562 นั้น มีผู้ลงทะเบียนรวม 2,713,720 คน มาใช้สิทธิจริง 2,364,587 คน คิดเป็นราว 87% ของผู้ลงทะเบียน[11] ผู้ลงทะเบียนแล้วไม่ใช้สิทธิ จะไม่สามารถใช้สิทธิในวันจริงได้อีก และจะเสียสิทธิบางประการในทางการเมืองด้วย (เว้นแต่ได้แจ้งเหตุตามที่กฎหมายกำหนด) เช่น สิทธิในการคัดค้านการเลือกตั้ง สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง สิทธิในการดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฯลฯ[12]

อ้างอิง[แก้]

 1. ธิดารัตน์ อุ่นจันทร์ (n.d.). "พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561". รัฐสภาไทย. p. 18.
 2. Thomas Heinmaa, Special Voting Arrangements (SVAs) in Europe: In-Country Postal, Early, Mobile and Proxy Arrangements in Individual Countries, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (October 19, 2020).
 3. "Advance voting starts on Monday". Electoral Commission (ภาษาอังกฤษ). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ September 23, 2017. สืบค้นเมื่อ September 24, 2017.
 4. Cheng, Derek (September 3, 2014). "In early to make your vote count – from today". The New Zealand Herald. สืบค้นเมื่อ September 18, 2014.
 5. "Advance voting statistics". Electoral Commission (ภาษาอังกฤษ). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ September 23, 2017. สืบค้นเมื่อ September 24, 2017.
 6. "2020 General Election advance voting statistics | Elections". elections.nz (ภาษาอังกฤษ). เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 5 October 2020. สืบค้นเมื่อ 6 October 2020.
 7. "Voting". Australian Electoral Commission. Commonwealth Government. 2018. สืบค้นเมื่อ November 5, 2018.
 8. Lewis, Rosie (June 7, 2019). "MPs scrutinise early votes and Palmer's spree". The Australian. สืบค้นเมื่อ May 27, 2020.
 9. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (2023-03-27). "หนังสือที่ ลต (ฉช) 0002/323" (PDF). สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1.
 10. The Standard Team (2023-05-08). "เลือกตั้ง 2566 : กกต. รายงานยอดผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต 94.37% นอกเขต 91.37%". The Standard.
 11. "ย้อนทุกสถิติเลือกตั้ง ปี'62 ก่อนเข้าคูหากาบัตร 14 พ.ค.66". มติชน. 2023-03-26.
 12. "เลือกตั้ง 2566 : ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 ได้หรือไม่ หากไม่ไปจะถูกจำกัดสิทธิอะไรบ้าง". พีพีทีวีออนไลน์. 2023-04-26.