การเยือนต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงออกเยือนต่างประเทศ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จเยือนประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ ประเทศแรกที่เสด็จอย่างเป็นทางการ คือ สาธารณรัฐเวียดนาม ระหว่างวันที่ 18–21 ธันวาคม พ.ศ. 2502 และประเทศสุดท้าย คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 8–9 เมษายน พ.ศ. 2537

การเสด็จเยือนต่างประเทศครั้งใหญ่ คือ การเสด็จพระราชดำเนินสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปรวม 14 ประเทศกับ 1 รัฐ ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึง 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503

เมื่อเสด็จแล้ว ก็ทรงต้อนรับพระราชอาคันตุกะที่เสด็จและเดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นการตอบแทน[ต้องการอ้างอิง]

พุทธศักราช 2502[แก้]

พุทธศักราช 2503[แก้]

พุทธศักราช 2505[แก้]

พุทธศักราช 2506[แก้]

พุทธศักราช 2507[แก้]

พุทธศักราช 2509[แก้]

พุทธศักราช 2510[แก้]

พุทธศักราช 2537[แก้]