การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีไทย พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีไทย พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล จำนวน 1 คน คือ พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยสภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดกรอบการอภิปราย 1 วัน คือ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การยื่นญัตติขอเปิดการอภิปราย[แก้]

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้าน และคณะจำนวน 153 คน ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล จำนวน 1 ราย คือ พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในประเด็นของการบริหารราชการที่ผิดพลาดล้มเหลว โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาอุทกภัย (ในฐานะผู้อำนวยการ ศปภ.) และไม่ไว้วางใจการบริหารราชการแผ่นดินในกระทรวงยุติธรรม โดยสภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดกรอบการอภิปราย 1 วัน คือ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ผู้อภิปราย[แก้]

การอภิปราย[แก้]

การลงมติ[แก้]

ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับญัตติ (ไม่ไว้วางใจ) 188 เสียง ไม่เห็นชอบด้วยกับญัตติ (ไว้วางใจ) 273 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 15 เสียง[1]

อ้างอิง[แก้]

ก่อนหน้า การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีไทย พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถัดไป
การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีไทย มีนาคม พ.ศ. 2554
การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีไทย
การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2555