การสำคัญผิด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

การสำคัญผิด (อังกฤษ: mistake) หมายถึง การเข้าใจว่าข้อเท็จจริงเป็นอีกอย่าง ซึ่งความจริงแล้วเป็นอีกอย่าง การแสดงเจตนาทำนิติกรรมโดยสำคัญผิดอาจเสื่อมเสียไปได้