การลงประชามติแยกรัฐควิเบกเป็นเอกราช พ.ศ. 2538

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การลงประชามติแยกรัฐควิเบกเป็นเอกราช พ.ศ. 2538
30 ตุลาคม ค.ศ. 1995 (1995-10-30)

คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่ควิเบกควรเป็นเอกราชหลังทำคำเสนออย่างเป็นทางการต่อแคนาดาสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองแบบใหม่ภายในขอบเขตของร่างกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับอนาคตของควิเบกและของความตกลงที่ลงนามเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2538
อังกฤษ: Do you agree that Quebec should become sovereign after having made a formal offer to Canada for a new economic and political partnership within the scope of the bill respecting the future of Quebec and of the agreement signed on June 12, 1995?
ฝรั่งเศส: Acceptez-vous que le Québec devienne souverain, après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique, dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente signée le 12 juin 1995?
ภาพผลสรุปในรัฐควิเบก. สีน้ำเงินคือส่วนใหญ่ตอบ "ใช" ส่วนสีแดงคือส่วนใหญ่ตอบ "ไม่" ยิ่งสีเข้ม ยิ่งมีคนโหวดสีนั้นมาก.
วันที่30 ตุลาคม ค.ศ. 1995 (1995-10-30)
ผล
คะแนน %
ใช่ 2,308,360 49.42%
ไม่ 2,362,648 50.58%
คะแนนทั้งหมด 4,757,509 100.00%
ผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ/ผู้ออกมาใช้สิทธิ 5,087,009 93.52%

การลงประชามติแยกรัฐควิเบกเป็นเอกราช พ.ศ. 2538 เป็นการลงประชามติครั้งที่สองซึ่งถามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในรัฐควิเบก ประเทศแคนาดา ว่ารัฐควิเบกควรแยกตัวจากแคนาดาและจัดเป็นรัฐอิสระหรือไม่ โดยคำถามว่า:

"คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่ควิเบกควรเป็นเอกราชหลังทำคำเสนออย่างเป็นทางการต่อแคนาดาสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองแบบใหม่ภายในขอบเขตของร่างกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับอนาคตของควิเบกและของความตกลงที่ลงนามเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2538"

การลงประชามติ พ.ศ. 2538 แตกต่างจากการลงประชามติแยกรัฐควิเบกเป็นเอกราชครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2523 ตรงที่ คำถามเมื่อ พ.ศ. 2523 นั้นเสนอเพื่อเจรจา "เอกราช-ความสัมพันธ์" กับรัฐบาลแคนาดา ขณะที่คำถามเมื่อ พ.ศ. 2538 เสนอ "เอกราช" ตลอดจนข้อเสนอความร่วมมือแบบรับเลือกกับส่วนที่เหลือของแคนาดา

การลงประชามติมีขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2538 ผลปรากฏว่า รัฐควิเบกยังคงเป็นส่วนหนึ่งของแคนาดาต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเฉียดฉิว 50.58% ต่อ 49.42%

ผล[แก้]

ขณะมีการลงประชามติ สมเด็จพระราชินีกำลังประทับอยู่ที่จุดแวะเติมน้ำมันในลอสแอนเจลิสระหว่างทางไปยังการประชุมประมุขรัฐบาลเครือจักรภพ พ.ศ. 2538 ในออกแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ พระองค์ทรงขอให้นักบินยังไม่นำเครื่องขึ้นจนกว่าจะทรงทราบผลการลงประชามติ[1]

การแยกรัฐควิเบกเป็นเอกราชนั้นถูกปฏิเสธโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง แต่มีช่องว่างน้อยกว่าใน พ.ศ. 2523 โดย 50.58% เลือก "ไม่" และ 49.42% เลือก "ใช่" สถิติ 94% ของผู้ลงทะเบียนในรัฐควิเบก 5,087,009 คน ไปใช้สิทธิ์

ผลเลือก "ใช่" ส่วนใหญ่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 81 หน่วยจาก 125 หน่วย แต่มีแนวโน้มเป็นหน่วยที่มีประชากรน้อย ยกเว้นพื้นที่ชนพื้นเมือง การเลือก "ไม่" ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในหน่วยเลือกตั้งเขตเมือง[2]

ไม่:
2,362,648
(50.58%)
ใช่:
2,308,360
(49.42%)
การลงประชามติแยกรัฐควิเบกเป็นเอกราช พ.ศ. 2538
ทางเลือก คะแนนเสียง %
Referendum failed ไม่เห็นชอบ 2,362,648 50.58%
เห็นชอบ 2,308,360 49.42%
บัตรดี 4,671,008 98.18%
บัตรเสียหรือไม่ลงคะแนน 86,501 1.82%
คะแนนเสียงทั้งหมด 4,757,509 100.00%
อัตราการลงคะแนน 93.52%
จำนวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 5,087,009

อ้างอิง[แก้]

  1. Bousfield, Arthur (1996). "A Queen Canada Should be Proud Of". Monarchy Canada. Toronto: Monarchist League of Canada. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-02-23. สืบค้นเมื่อ 5 July 2009.
  2. Drolet, Daniel. "By the numbers", in The Ottawa Citizen. November 1, 1995.