การลงประชามติสหภาพโซเวียต พ.ศ. 2534

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การลงประชามติสหภาพโซเวียต 1991
17 มีนาคม 1991

Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?

ท่านพิจารณาว่าการรักษาไว้ซึ่งสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตในรูปแบบของสหพันธรัฐซึ่งทุกรัฐเท่าเทียมกัน และสิทธิเสรีภาพของบุคคลทุกเชื้อชาติได้รับการประกันไว้เป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่

State Emblem of the Soviet Union.svg
วันที่17 มีนาคม 1991
ผล
คะแนน %
ใช่ 113,512,812 77.85%
ไม่ 32,303,977 22.15%
คะแนนสมบูรณ์ 145,816,789 98.14%
คะแนนไม่สมบูรณ์หรือคะแนนเปล่า 2,757,817 1.86%
คะแนนทั้งหมด 148,574,606 100.00%
ผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ/ผู้ออกมาใช้สิทธิ 185,647,355 80.03%
ผลคะแนนแบ่งตามสาธารณรัฐ
Soviet Union referendum, 1991 results.svg
  ใช่     ไม่
ประชามติจัดขึ้น: 17 มีนาคม 1991
  95-100% เห็นชอบ
  90-95% เห็นชอบ
  85-90% เห็นชอบ
  80-85% เห็นชอบ
  75-80% เห็นชอบ
  70-75% เห็นชอบ
  สาธารณรัฐไม่ออกเสียง
แบบลงประชามติ

การลงประชามติว่าด้วยอนาคตของสหภาพโซเวียต เป็นการลงประชามติทั่วสหภาพโซเวียตเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2534 เพื่อนำไปสู่การอนุมัติสนธิสัญญาสหภาพใหม่ ซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่จะปฏิรูปสหภาพโซเวียต โดยมีคำถามว่า

ท่านพิจารณาว่าการรักษาไว้ซึ่งสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตในรูปแบบของสหพันธรัฐซึ่งทุกรัฐเท่าเทียมกัน และสิทธิเสรีภาพของบุคคลทุกเชื้อชาติได้รับการประกันไว้เป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่[1]

Do you consider necessary the preservation of the Union of Soviet Socialist Republics as a renewed federation of equal sovereign republics in which the rights and freedom of an individual of any ethnicity will be fully guaranteed?

ในคาซัคสถานได้เปลี่ยนคำในการลงประชามติจาก "ควรเป็นรัฐเอกราช" เป็นคำว่า "ควรเป็นสาธารณรัฐเอกราช"

การลงประชามตินี้ถือเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวตั้งแต่ก่อตั้งสหภาพโซเวียตมา ประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบให้มีการอนุมัติสนธิสัญญาสหภาพใหม่ แต่ความพยายามรัฐประหารเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2534 ทำให้สหภาพโซเวียตล่มสลายไปก่อนที่จะประกาศใช้สนธิสัญญาดังกล่าว[2][3]

ผลการออกเสียงประชามติ[แก้]

ตัวเลือก ผลโหวต %
เห็นชอบ 113,512,812 77.8
ไม่เห็นชอบ 32,303,977 22.2
บัตรเสีย/บัตรเปล่า 2,757,817
รวม 148,574,606 100
ผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 185,647,355 80.0
ข้อมูล: Nohlen & Stöver[4]

รัฐที่ยอมรับการลงประชามติ[แก้]

สาธารณรัฐ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ ไม่ออกเสียง
%
รวม
%
ผู้มีสิทธิออกเสียง
%
(not equal to
franchised voters)
Turnout
(based on
registered,
not franchised voters)
คะแนน % คะแนน %
โซเวียตรัสเซีย 56,860,783 73.00 21,030,753 27.00 1,809,633 79,701,169 105,643,364 75.44
บัชคอร์โตสถาน 1,908,875 85.9 269,007 12.1 43,276 2,221,158 2,719,637 81.7
บูเรียตียา 447,438 83.5 78,167 14.6 10,197 535,802 668,231 80.2
ดาเกสถาน 670,488 82.6 131,522 16.2 9,999 812,009 1,008,626 80.5
คาบาร์ดีโน-บัลคาเรีย 290,380 77.9 77,339 20.8 4,888 372,607 489,436 76.1
คัลมืยคียา 148,462 87.8 17,833 10.5 2,829 169,124 204,301 82.8
คาเรลียา 317,854 76.0 92,703 22.0 7,544 418,101 551,644 75.8
โคมิ 412,842 76.0 119,678 22.0 10,883 543,403 797,049 75.44
มาริ 333,319 79.6 77,239 18.5 8,041 418,599 525,685 79.6
มอร์โดเวีย 459,021 80.3 101,886 17.8 10,724 571,631 677,706 84.3
นอร์ทออสซีเชีย 331,823 90.2 32,786 8.9 3,249 367,858 428,307 85.9
ตาตาร์สถาน 1,708,193 87.5 211,516 10.8 32,059 1,951,768 2,532,383 77.1
ตูวา 126,598 91.4 9,404 6.8 2,494 138,496 171,731 80.6
อุดมูร์เชีย 622,714 76.0 180,289 22.0 16,137 819,140 1,103,083 74.3
เชเชน-อินกุช 318,059 75.9 94,737 22.6 6,216 419,012 712,139 58.8
ชูวาเชีย 616,387 82.4 113,249 15.1 18,784 748,420 900,913 81.3
ยาคูตียา 415,712 76.7 116,798 21.6 9,483 541,993 688,679 78.7
อาเซอร์ไบจาน 2,709,246 94.12 169,225 5.88 25,326 2,903,797 3,866,659 75.10
นาคีชีวัน 31,328 87.3 3,620 10.1 918 35,866 174,364 20.6
เบียโลรัสเซีย 5,069,313 83.72 986,079 16.28 71,591 6,126,983 7,354,796 83.31
คาซัคสถาน 8,295,519 95.00 436,560 5.00 84,464 8,816,543 9,999,433 88.17
คีร์กีซเซีย 2,057,971 95.98 86,246 4.02 30,377 2,174,593 2,341,646 92.87
ทาจิกิสถาน 2,315,755 96.85 75,300 3.15 16,497 2,407,552 2,549,096 94.45
เติร์กเมนิสถาน 1,766,584 98.26 31,203 1.74 6,531 1,804,310 1,846,310 97.66
ยูเครเมีย 22,110,899 71.48 8,820,089 28.52 583,256 31,514,244 37,732,178 83.52
อุซเบกกิสถาน 9,196,848 94.73 511,373 5.27 108,112 9,816,333 10,287,938 95.42
การากัลปักสถาน 563,916 97.6 10,133 1.8 3,668 577,717 584,208 98.9
ข้อมูล: Direct Democracy

รัฐที่ไม่ยอมรับการลงประชามติ[แก้]

สาธารณรัฐ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ ไม่ออกเสียง
%
รวม
%
ผู้มีสิทธิออกเสียง
%
(not equal to
franchised voters)
Turnout
(based on
registered,
not franchised voters)
คะแนน % คะแนน %
อาร์มีเนีย 2,541 72.46 966 27.54 42 3,549 4,923 72.09
จอร์เจีย[5] 43,950 99.98 9 0.02 53 44,012 45,696 96.31
อับคาเซีย 164,231 98.5 1,566 0.9 747 166,544 318,317 52.3
เอสโตเนีย 211,090 95.46 10,040 4.54 1,110 222,240 299,681 74.16
ลัตเวีย 415,147 95.84 18,015 4.16 3,621 436,783 670,828 65.11
ลิทัวเนีย 496,050 99.13 4,355 0.87 970 436,783 582,262 86.11
มอลเดเวีย 688,905 98.72 8,916 1.28 3,072 700,893 841,507 83.29
ข้อมูล: Direct Democracy

อ้างอิง[แก้]

  1. Dieter Nohlen, Florian Grotz & Christof Hartmann (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume I, p492 ISBN 0-19-924958-X
  2. International, Sputnik (20110313T0933+0000). "Referendum on the preservation of the USSR". Sputnik International (ภาษาอังกฤษ). Check date values in: |date= (help)
  3. Smith, Alan (1993). Russia and the World Economy: Problems of Integration (ภาษาอังกฤษ). Routledge. ISBN 978-0-415-08924-1.
  4. Nohlen, D & Stöver, P (2010) Elections in Europe: A data handbook, p1647 ISBN 978-3-8329-5609-7
  5. Referendum was held only in Abkhazia and South Ossetia