การลงประชามติข้อตกลงเอวีย็อง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การลงประชามติข้อตกลงเอวีย็อง (ฝรั่งเศส: Référendum sur les accords d'Évian) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2505 เป็นการลงประชามติตามข้อตกลงเอวีย็อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่จะยุติสงครามแอลจีเรียและประกาศอิสรภาพให้แก่ประเทศแอลจีเรีย

ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ก็ได้เกิดการลงประชามติคล้ายกันอีกครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนี้ประเทศแอลจีเรียไม่มีสิทธิในการออกเสียง และได้ถามว่า "คุณต้องการให้แอลจีเรียเป็นอิสระและร่วมมือกับฝรั่งเศสตามเงื่อนไขในคำประกาศ 19 มีนาคม พ.ศ. 2505 หรือไม่?"

· ·
ผลการลงประชามติ 8 เมษายน พ.ศ. 2505
ทางเลือก คะแนนเสียง เปอร์เซ็นต์
เห็นชอบ 17,866,423 90.81%
ไม่เห็นชอบ 1,809,074 9.19%
ผลรวม 19,675,497
 
บัตรดี 19,675,497 94.69%
บัตรเสีย 1,103,806 5.31%
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 20,779,303 75.34%
จำนวนผู้งดออกเสียงเลือกตั้ง 6,802,769 24.66%
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 27,582,072 100%
เห็นชอบ :
1 809 074 (09.19%)
ไม่เห็นชอบ :
17 886 423 (90.81%)

อ้างอิง[แก้]