ข้ามไปเนื้อหา

การปล่อยตัวโดยมีการคุมประพฤติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การปล่อยตัวโดยมีการคุมประพฤติ (อังกฤษ: parole) คือ การปล่อยตัวนักโทษชั่วคราว ซึ่งยอมรับเงื่อนไขบางอย่างก่อนครบกำหนดโทษสูงสุด

การปล่อยตัวดังกล่าวแตกต่างจากนิรโทษกรรมหรือการลดโทษตรงที่ผู้ได้รับการปล่อยตัวโดยมีการคุมประพฤตินี้ยังถือว่ากำลังรับโทษอยู่ และอาจกลับสู่เรือนจำได้หากละเมิดเงื่อนไขของการปล่อยตัว ตัวอย่างการปล่อยตัวโดยมีการคุมประพฤติ เช่น การปล่อยตัวทางการแพทย์หรือการปล่อยตัวด้วยเวทนา ซึ่งเป็นการปล่อยตัวนักโทษด้วยเหตุผลทางการแพทย์หรือมนุษยธรรม เงื่อนไขของการปล่อยตัวมักเป็นการเคารพกฎหมาย การงดเว้นจากยาเสพติดและแอลกอฮอล์ การหลีกเลี่ยงที่จะติดต่อกับเหยื่อของผู้รับการปล่อยตัว การหางาน และการติดต่อกับพนักงานคุมประพฤติตามกำหนด