การประเมินและการตรวจสอบโปรแกรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เทคนิคการประเมินโปรแกรมและการตรวจสอบ แบ่งเป็นหลายขั้นตอน (1) ขั้นตอนการวางแผน (2) ขั้นตอนการกำหนดเวลา (3) ขั้นตอนการติดตามควบคุมผลงาน โดยมีคำเฉพาะทาง

  • เหตุการณ์ คือ สภาวะที่เกิดขึ้นที่เวลาใดเวลาหนึ่งที่แสดงการเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของงานหรือชุดงาน
  • กิจกรรม คือ งานเฉพาะ หรือ ชุดของงานโครงการซึ่งต้องใช้เวาหรือทรัพยากร โดยแสดงควาก้าวหน้าจากเหตุการณ์หนึ่งไปสู่เหตุการณืหนึ่งตามลำดับ
  • วิถีวิกฤต คือ ขั้นตอนที่ยาวที่สุดหรือต้องใช้เวลามากที่สุดในลำดับเหตุการณ์ของกิจกรรมในเครือข่าย PERT หรือ CPM
  • เครือข่าย คือ เป็นการผสมกิจกรรมและเหตุการณ์ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนกระทั่งจุดสิ้นสุด