การประชุมที่วันเซ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คฤหาสน์ ณ 56–58 เอเอ็ม โกเบน วันเซ (Am Großen Wannsee) ที่ประชุมวันน์เซ ปัจจุบันเป็นหออนุสรณ์และพิพิธภัณฑ์

การประชุมที่วันเซ (อังกฤษ: Wannsee Conference; เยอรมัน: Wannseekonferenz) เป็นการประชุมข้าราชการระดับสูงของนาซีเยอรมนีและผู้นำเอ็สเอ็ส จัดขึ้นที่เมืองวันเซ ชานกรุงเบอร์ลิน ณ วันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 1942

ไรน์ฮาร์ด ฮายดริช ผู้อำนวยการสำนักความมั่นคงหลักไรช์แห่งหน่วยเอ็สเอ็ส เป็นผู้เรียกประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจว่า หัวหน้าบริหารกรมกองทั้งหลายจะร่วมมือกันกระทำให้การแก้ปัญหาชาวยิวครั้งสุดท้ายสัมฤทธิ์ผล ซึ่งจะทำให้ชาวยิวส่วนใหญ่ในดินแดนยุโรปที่เยอรมนียึดครองต้องถูกเนรเทศไปโปแลนด์และถูกสังหาร ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงทบวงกรมหลายแห่ง รวมถึงรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนผู้แทนหน่วยเอ็สเอ็ส ในระหว่างการประชุมนั้น เฮย์ดริชพรรณนาเค้าโครงวิธีการกวาดต้อนชาวยิวในยุโรปจากภาคตะวันตกไปยังภาคตะวันออกเพื่อส่งไปประหาร ณ ค่ายมรณะในเขตปกครองสามัญ (General Government) อันเป็นภูมิภาคที่ถูกยึดครองของโปแลนด์[1]

ไม่ช้าหลังการรุกรานโปแลนด์ในเดือนกันายน ค.ศ. 1939 การบีฑาชาวยิวในยุโรปก็ยกระดับขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ทว่า การสังหารชายหญิงและเด็กตามอำเภอใจนั้นมาเริ่มเอาในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1941 หลังเปิดปฏิบัติการบาร์บารอสซาต่อโซเวียตแล้ว ครั้นวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1941 แฮร์มันน์ เกอริง ได้ออกหนังสืออนุมัติให้เฮย์ดริชเตรียมเสนอแผน "แก้ปัญหาชาวยิวโดยสิ้นเชิง" เพื่อไปดำเนินการ ณ ดินแดนที่อยู่ในความควบคุมของเยอรมนี และประสานการมีส่วนร่วมขององการรัฐบาลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เฮย์ดริชเน้นย้ำที่วันน์เซว่า เมื่อการเนรเทศหมู่สุดสิ้นลงแล้ว หน่วยเอ็สเอ็สจะเข้าดูแลรับผิดชอบการกวาดล้างทั้งหมดเอง ส่วนเป้าหมายรอง คือ กำหนดให้ได้อย่างเป็นทางการว่า ใครบ้างคือชาวยิว เพื่อจะได้วางกรอบการล้างเผ่าพันธุ์

ยังมีสำเนาฉบับหนึ่งของพิธีสารการประชุมพร้อมด้วยหนังสือเวียนรายงานการประชุมเหลือรอดหลังสงคราม เอกสารนี้ฝ่ายสัมพันธมิตรพบเข้าในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1947 ในแฟ้มทั้งหลายที่ยึดได้จากกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนี จึงใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาเนือร์นแบร์กครั้งหลัง ส่วนอาคารวันน์เซ ซึ่งใช้เป็นที่ประชุมนั้น บัดนี้เป็นหออนุสรณ์การฆ่าล้างชาวยิว

ผู้เข้าร่วมประชุม[แก้]

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม[2]
ชื่อ รูป ตำแหน่ง องค์กร ผู้บังคับบัญชา
เอ็สเอ็ส-โอเบอร์กรุพเพินฟือเรอร์
ไรน์ฮาร์ด ฮายดริช
Bundesarchiv Bild 146-1969-054-16, Reinhard Heydrich.jpg หัวหน้าของสำนักงานความมั่นคงแห่งรัฐ(RSHA)
ผู้อารักขาแห่งไรซ์ของโบฮีเมียและโมราเวีย
ประธาน
ชุทซ์ชทัฟเฟิล (SS) ไรช์ฟือแรร์-เอ็สเอ็ส (ไรซ์ ผู้นำเอ็สเอ็ส) ไฮน์ริช ฮิมม์เลอร์
เอ็สเอ็ส-กรุพเพินฟือเรอร์
ออโต ฮอฟมันน์
Otto Hofmann.jpg หัวหน้าของเอ็สเอ็ส สำนักงานการเชื้อชาติและการตั้งถิ่นฐาน(RuSHA) ชุทซ์ชทัฟเฟิล (SS) ไรช์ฟือแรร์-เอ็สเอ็ส ไฮน์ริช ฮิมม์เลอร์
เอ็สเอ็ส-กรุพเพินฟือเรอร์
ไฮน์ริช มึลเลอร์
Heinrich Müller.jpg หัวหน้าของหน่วย Amt IV (เกสตาโป) สำนักงานความมั่นคงแห่งรัฐ(RSHA), ชุทซ์ชทัฟเฟิล หัวหน้าของสำนักงานความมั่นคงแห่งรัฐ เอ็สเอ็ส-โอเบอร์กรุพเพนฟือเรอร์ ไรน์ฮาร์ด ฮายดริช
เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ฟือเรอร์
ดร. Karl Eberhard Schöngarth
KarlEberhardSchongarth.jpg ผู้บังคับบัญชาการของซีโป(ซีแชร์ไฮท์สโพลีไซ)และเอสดี(ซีแชร์ไฮท์สดีนสท์) ในเขตปกครองสามัญ ซีโปและเอสดี, สำนักงานความมั่นคงแห่งรัฐ(RSHA), ชุทซ์ชทัฟเฟิล หัวหน้าของสำนักงานความมั่นคงแห่งรัฐ(RSHA) เอ็สเอ็ส-โอเบอร์กรุพเพินฟือเรอร์ ไรน์ฮาร์ด ฮายดริช
เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ฟือเรอร์
Gerhard Klopfer
Bundesarchiv Bild 119-06-44-12, Gerhard Klopfer.jpg ปลัดกระทรวง ที่ทำการพรรคนาซี หัวหน้าของที่ทำการพรรค มาร์ติน บอร์มันน์
เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ชตูร์มบันน์ฟือเรอร์
อดอล์ฟ ไอชมันน์
Adolf Eichmann at Trial1961.jpg หัวหน้าของหน่วย Referat IV B4 ของเกสตาโป
เลขานุการบันทึก
เกสตาโป, RSHA, ชุทซ์ชทัฟเฟิล หัวหน้าของหน่วย Amt IV เอ็สเอ็ส-กรุพเพินฟือเรอร์
ไฮน์ริช มึลเลอร์
เอ็สเอ็ส-ชตูร์มบันน์ฟือเรอร์
ดร. Rudolf Lange
ผู้บังคับบัญชาการของซีแชร์ไฮท์สโพลีไซ(ตำรวจความมั่นคง;ซีโป)และซีแชร์ไฮท์สดีนสท์(SD)(หน่วยความมั่นคง) ของเขตสามัญตำบลลัตเวีย
ปลัดของผู้บังคับบัญชาการของซีโปและเอสดีของไรชส์คอมมิสซาเรียทออสท์ลันด์
หัวหน้าของหน่วย Einsatzkommando 2
ซีโปและเอสดีของ,สำนักงานความมั่นคงแห่งรัฐ(RSHA) , ชุทซ์ชทัฟเฟิล เอ็สเอ็ส-Brigadeführer (นายพลจัตวา) และ Generalmajor der Polizei (นายพลตรีของตำรวจ) ดร. Franz Walter Stahlecker
ดร. เกออร์ก ไลบ์บรันท์ LeibbrandtGeorg.jpg Reichsamtleiter (สำนักงานหัวหน้าไรซ์) กระทรวงดินแดนตะวันออกที่ถูกยึดครอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดินแดนตะวันออกที่ถูกยึดครอง ดร. อันเฟรด โรเซินแบร์ก
ดร. Alfred Meyer Bundesarchiv Bild 183-1991-0712-500, Alfred Meyer.jpg Gauleiter (หัวหน้าพรรคภูมิภาค)
เลขานุการรัฐและปลัดกระทรวงไรซ์
กระทรวงดินแดนตะวันออกที่ถูกยึดครอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดินแดนตะวันออกที่ถูกยึดครอง ดร. อันเฟรด โรเซินแบร์ก
ดร. Josef Bühler Josef Bühler.jpg เลขานุการรัฐ เขตปกครองสามัญ
(เขตอำนาจการยึดครองโปแลนด์)
ผู้สำเร็จราชการสามัญ ดร. Hans Frank
ดร. โรลันด์ ไฟรซเลอร์ Bundesarchiv Bild 183-J03238, Roland Freisler.jpg เลขานุการรัฐ กระทรวงยุติธรรมแห่งไรซ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแห่งไรซ์ ดร. Franz Schlegelberger
เอ็สเอ็ส-บริกาเดอฟือเรอร์
ดร. Wilhelm Stuckart
Wilhelm Stuckart at the Ministries Trial.jpg เลขานุการรัฐ กระทรวงมหาดไทยแห่งไรซ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งไรซ์ ดร. Wilhelm Frick
เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ฟือเรอร์
Erich Neumann
NeumannErich.jpg เลขานุการรัฐ สำนักงานของผู้ทรงอำนาจสำหรับแผนการสี่ปี ผู้ทรงอำนาจสำหรับแผนการสี่ปี จอมพล แฮร์มันน์ เกอริง
Friedrich Wilhelm Kritzinger KritzingerFriedrich.jpg ปลัดกระทรวง ทำเนียบรัฐบาลไรช์ รัฐมนตรีและหัวหน้าของทำเนียบรัฐบาลไรช์ เอ็สเอ็ส-โอเบอร์กรุพเพนฟือเรอร์ ดร. Hans Lammers
มาร์ทิน ลูเธอร์ LutherMartin.jpg Under Secretary กระทรวงต่างประเทศแห่งไรซ์ Ernst von Weizsäcker, เลขานุการรัฐของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ Joachim von Ribbentrop

อ้างอิง[แก้]

  1. Longerich 2010, pp. 309–310.
  2. Roseman 2002, p. 66.

บรรณานุกรม[แก้]

  • Longerich, Peter (2010). Holocaust: The Nazi Persecution and Murder of the Jews. Oxford; New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-280436-5.