ข้ามไปเนื้อหา

การประชุมทางวิชาการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การประชุมทางวิชาการ (อังกฤษ: academic conference) หรือ ประชุมเอกสารัตถ์ (อังกฤษ: symposium) หมายถึงการชุมนุมในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การแก้ประเด็นปัญหาสำคัญ ความห่วงใยหรือ เพื่อความก้าวหน้าร่วมกัน หรือเพื่อทำความตกลงเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกกฎระเบียบหรือประเพณีปฏิบัติ (shared rule or custom) ในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีทางเลือกอย่างน้อย 2-3 ทางเลือก เพื่อหวังนำผลการตกลงไปปฏิบัติร่วมกัน ปกติจะต้องมีตัวแทนหรือผู้แทนขององค์กร ภูมิภาค หรือประเทศ เช่น

  • การประชุมแรมซาร์ว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ (Ramsar Convention on Wetlands)
  • การประชุมระหว่างประเทศ เพื่อจัดระเบียบการล่าปลาวาฬ พ.ศ. 2489 (International Convention for the Regulation of Whaling 1946)