การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ISEF.gif

Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) หรือ “อินเทลไอเซฟ” เป็นการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ การแข่งขันนี้จัดขึ้นเป็นประจำในเดือนพฤษภาคมของทุกปีโดย Society for Science & the Public มาตั้งแต่ พ.ศ. 2493 ในปีนี้จัดจะขึ้นเป็นครั้งที่ 60 ณ เมือง เรโน รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

มีนักเรียนมัธยมปลายที่เป็นผู้แทนประเทศและรัฐต่างๆ เข้าร่วมราว 1,600 คน จากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ ปริญญาตรี/โทแต่เคยมีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี) อีกราว 1,000 คน รวมรางวัลที่แจกกันในงานทั้งสิ้น 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในงานยังมีการบรรยายโดยนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและเป็นเวทีให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์กับนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกได้พบปะกัน นับเป็นการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติสำหรับนักเรียนมัธยมปลายแห่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

การตัดสินจะแบ่งออกเป็นประเภทบุคคล 17 สาขา เรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษได้แก่ สัตววิทยา พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชีวเคมี ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล เคมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล พลังงานและการขนส่ง วิศวกรรมวัสดุและชีววิศวกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลชีววิทยา ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ พฤกษศาสตร์ และแยกประเภททีมไว้ต่างหากเปรียบเสมือนเป็นอีก 1 สาขา รวมทั้งสิ้นเป็น 18 สาขา

โครงงานที่จะส่งเข้าประกวดในการแข่งขันครั้งนี้ได้ต้องชนะการประกวดระดับชาติหรือระดับรัฐที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของไอเซฟไว้ก่อน สำหรับประเทศไทยมีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ลงทะเบียนไว้และแต่ละการแข่งขันมีสิทธิ์ส่งผู้แทนประเภทบุคคล 2 คน และประเภททีม 1 ทีมเข้าสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ

อ้างอิง[แก้]