ข้ามไปเนื้อหา

การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (อังกฤษ: Total Quality Management; TQM) เป็นแนวคิดในการบริหารซึ่งริเริ่มโดย ดับเบิลยู. เอ็ดเวิร์ดส์ เดมมิง แนวคิดของนี้เป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่ยึดถือคุณภาพเป็นศูนย์กลาง[1][ต้องการอ้างอิง] และอาศัยการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในองค์กร โดยมุ่งเป้าหมายไปที่ความสำเร็จระยะยาวขององค์กร จากความพึงพอใจของลูกค้า และเอื้อประโยชน์ต่อทุกคนในองค์กร และต่อสังคม ซึ่งปัจจุบันถือเป็นแนวคิดที่องค์กรส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้เพื่อพัฒนาองค์กรของตน หนึ่งในเป้าหมายหลักของการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม คือ การลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นลงให้เหลือเพียง 1 ใน 1,000,000 ของหน่วยที่ผลิต

ความหมาย[แก้]

 • คุณภาพ (QUALITY)
  • การทำได้ตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
  • ทำให้ลูกค้าพอใจ
  • ทำให้ลูกค้าสุขใจ
  • ทำให้มากกว่าที่ลูกค้าพอใจ เกินความคาดหวังของลูกค้า
 • คุณภาพโดยรวม (TOTAL QUALITY)
  • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพิ่มระดับความพอใจของลูกค้าให้สูงขึ้น
  • ปรับปรุงเพื่อยอดขายขององค์กรในเวลาเดียวกันด้วย

อ้างอิง[แก้]

 1. การพัฒนาคุณภาพโดยรวม : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ