การบรรยาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การบรรยาย

การบรรยาย (อังกฤษ: lecture) หรือบางครั้งเรียกทับศัพท์ว่า การเล็คเชอร์ เป็นการนำเสนอด้วยปากเปล่าเพื่อเสนอข้อมูลหรือสอนผู้อื่นเกี่ยวกับประเด็นใดประเด็นหนึ่ง การบรรยายถูกใช้ในการถ่ายทอดสารสนเทศสำคัญ ประวัติ ภูมิหลัง ทฤษฎีและสมการ การแสดงสุนทรพจน์ของนักการเมือง การเทศนาหรือการเสนอขายอาจมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการบรรยาย โดยปกติแล้ว ผู้บรรยายจะยืนอยู่หน้าห้องและสาธยายสารสนเทศอันเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่บรรยาย

แม้ว่าการบรรยายจะถูกวิจารณ์เป็นอย่างมากในฐานะวิธีการสอน แต่สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถหาวิธีการสอนทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับรายวิชาจำนวนมากได้[1] นักวิจารณ์ชี้ว่าการบรรยายเป็นการสื่อสารทางเดียวที่ไม่สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ฟัง อาศัยพึ่งพาองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้แบบตั้งรับเท่านั้น ดังนั้นการบรรยายจึงมีลักษณะที่ตรงกันข้ามกับการเรียนรู้เชิงรุก การบรรยายจะกระตุ้นความสนใจได้มาก หากผู้บรรยายมีความสามารถในการพูด แม้ว่าจะมีวิธีการสอนเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่การบรรยายดำรงอยู่ในสถาบันการศึกษาได้ เนื่องจากเป็นวิธีการสอนที่รวดเร็ว ประหยัดและเหมาะสำหรับการสอนในห้องเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมาก

อ้างอิง[แก้]

  1. "Lecturing: Advantages and Disadvantages of the Traditional Lecture Method". CIRTL Network. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 11 March 2014. สืบค้นเมื่อ 11 March 2014.