การทวนสอบซอฟต์แวร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

การทวนสอบซอฟต์แวร์ (อังกฤษ: software verification) คือ กระบวนการประเมิณค่าของระบบ หรือ ส่วนประกอบ เพื่อกำหนดว่า ซอฟต์แวร์หรือ ส่วนประกอบ ที่จะออกมานั้นเป็นไปตามความต้องการ ซึ่งจะทำในช่วงก่อนการเริ่มทำการ development software โดย Verification activities นี้จะประกอบด้วยการ Testing และ Reviews