การทดลองของ Hershey และ Chase

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การทดลองของ Hershey และ Chase เป็นชุดของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ทำขึ้นในช่วงปี 1952 โดย Alfred Hershey และ Martha Chase ซึ่งช่วยยืนยันว่า DNA คือสารพันธุกรรม แม้นักวิทยาศาสตร์จะรู้จัก DNA มาตั้งแต่ปี 1869 แล้ว แต่ในสมัยนั้นก็ยังเชื่อกันว่าสารพันธุกรรมที่เก็บข้อมูลในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนั้นเป็นโปรตีน ในการทดลองนี้ Hershey และ Chase ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อ bacteriophage เข้าเกาะแบคทีเรียแล้ว DNA ของ bacteriophage จะถูกส่งเข้าไปในแบคทีเรีย แต่โปรตีนที่เป็นเปลือกหุ้มนั้นไม่ถูกส่งเข้าไป