ข้ามไปเนื้อหา

การทดลองการคล้อยตามของแอช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในทางจิตวิทยา การทดลองการคล้อยตามของแอช เป็นชุดการทดลองปฏิบัติการที่โซโลมอน แอช (Solomon Asch) เป็นผู้ดำเนินการในคริสต์ทศวรรษ 1950 ซึ่งแสดงระดับที่ความเห็นส่วนบุคคลได้รับอิทธิพลจากความเห็นของกลุ่มฝ่ายข้างมาก

นักวิจัยหลายคนใช้ประโยชน์จากระเบียบวิธีที่แอชพัฒนาขึ้น และกระบวนทัศน์ดังกล่าวยังใช้ในจิตวิทยาสังคมปัจจุบัน มีการใช้กระบวนทัศน์ดังกล่าวสืบหาความสัมพันธ์ระหว่างการคล้อยตามกับความสำคัญของภารกิจ อายุ เพศและวัฒนธรรม