การตรวจแอนติเจนอย่างรวดเร็ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Rapid antigen test
การวินิจฉัยทางการแพทย์
COVID-19 rapid test.jpg
SARS-CoV-2 rapid tests. Viral antigen detection lateral flow tests
คำคล้ายกันRapid antigen detection test (RADT), lateral flow test, lateral flow device, rapid test
เป้าหมายTo diagnose infections

การตรวจแอนติเจนอย่างรวดเร็ว (อังกฤษ: rapid antigen test (RAT), rapid antigen detection test (RADT), rapid test) เป็นการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์อย่างรวดเร็ววิธีหนึ่ง เหมาะสำหรับการตรวจ ณ จุดให้การดูแลรักษา สามารถตรวจว่าในสิ่งส่งตรวจมีหรือไม่มีแอนติเจนที่ต้องการตรวจหาได้อย่างรวดเร็ว การตรวจนี้เป็นการตรวจด้วยวิธีส่งของไหลออกด้านข้าง (lateral flow test) อย่างหนึ่งที่ใช้ตรวจหาโปรตีน ต่างจากการตรวจอื่น ๆ ที่ตรวจหาแอนติบอดี หรือตรวจหาสารพันธุกรรม

การตรวจเช่นนี้ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการตรวจประมาณ 5-30 นาที ใช้อุปกรณ์อื่น ๆ น้อย และมีขั้นตอนง่าย ฝึกฝนได้ไม่ยาก