การตรวจร่างกายทางการแพทย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การตรวจร่างกาย
(Physical examination)
การแทรกแซง
แพทย์กำลังตรวจร่างกายผู้ป่วย
ICD-9-CM89.7
MeSHD010808
MedlinePlus002274

ในทางการแพทย์ การตรวจร่างกาย (อังกฤษ: physical examination, medical examination, clinical examination) คือการที่แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ตรวจดูร่างกายของผู้ป่วย เพื่อหาอาการหรืออาการแสดงของโรคหรือภาวะต่างๆ ทางการแพทย์ โดยปกติแล้วการตรวจผู้ป่วยจะเริ่มจากการถามประวัติการเจ็บป่วย ตามด้วยการตรวจร่างกายที่เชื่อมโยงกับอาการที่ผู้ป่วยบอก แพทย์จะใช้ข้อมูลทั้งประวัติและผลการตรวจร่างกายในการวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษา ข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกลงในเวชระเบียนต่อไป