การจัดสวน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การจัดสวน คือกิจกรรมที่เป็นศาสตร์ศิลป์และงานฝีมือที่เกี่ยวกับการปลูกและดูแลพืชรวมถึงสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศที่สวยงาม โดยทั่วไปแล้วจะเป็นกิจกรรมในบริเวณที่อยู่อาศัย ในบริเวณที่เรียกว่าสวน

การจัดสวนอาจทำนอกบริเวณที่อยู่อาศัยก็ได้เช่น สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ บริเวณสถานที่ท่องเที่ยว บริเวณโรงแรม/ห้างร้าน/บริษัท/หน่วยงานต่างๆ โดยทั่วไปจะทำกลางแจ้งและทำบนดินแต่ก็อาจทำในร่มได้เช่น การจัดสวนในเรือนกระจก หรืออาจทำในน้ำได้การปลูกเลี้ยงสระบัว หรือแม้แต่การทำสวนพืชรากอากาศ อาจทำได้หลายรูปแบบ เช่น สวนดอกไม้ สวนหิน สวนที่มีลักษณะที่สมดุลเช่นการจัดสวนแบบยุโรป หรือ ลักษณะการผสมผสานความไม่สมดุลเช่นการจัดสวนแบบญี่ปุ่น เป็นต้น

นอกเหนือจากการตกแต่งบ้านให้สวยงามแล้ว การจัดสวนก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้บ้านน่าอยู่น่าอาศัย เพราะการที่เรามีสวนที่สวยงามจะทำให้เรารุ้สึกว่าบ้านของเรานั้นหน้าอยู่

ประโยชน์และความสำคัญในการจัดสวน[แก้]

  1. เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และช่วยสร้างบรรยากาศให้ดีขึ้น
  2. เพื่อพัฒนาความคิดของผู้จัดสวนอยู่เสมอ
  3. เพื่อความสวยงามในที่นั้นๆ
  4. ช่วยลดอุณหภูมิความร้อนของในบริเวณนั้นๆ เช่นการปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาในทิศตะวันตกของบ้านเพื่อบังแสงแดดที่ส่องเข้ามา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]