การค้นหาและกู้ภัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การค้นหากู้ภัย (อังกฤษ: search and Rescue)[1]ในบางครั้งอาจจะใช้คำว่า ค้นหาช่วยชีวิต หรือค้นหาช่วยเหลือ หมายถึง การช่วยชีวิต ผู้ที่ประสบภัย ให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ, ระหว่างเกิดหรือหลังพิบัติเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งไม่ได้จำกัดแค่ภัยบนท้องถนน เท่านั้น ซึ่งบางครั้งอาจะสับสนกับการเก็บกู้ศพ หรือ งานช่วยเหลือประชาชน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในประเทศไทย[แก้]

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อังกฤษ: Department of Disaster Prevention and Mitigation) จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้มีการจัดตั้ง หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย ซึ่งได้ยุบรวมมาจาก 5 หน่วยงาน ซึ่ง เป็นความพยายามที่จะบูรณาการงานด้านการจัดการภัยพิบัติของประเทศเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่

  1. กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท
  2. กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง
  3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  4. กองสงเคราะห์ผู้ประสบภัย กรมประชาสงเคราะห์
  5. กรมการพัฒนาชุมชน (งานบริการด้านช่างพื้นฐาน)

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักอุทยานแห่งชาติกฎระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่