การคอมพิวเตอร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Computer simulation
การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งในวิธีการหลักในการประมวลผลข้ามระบบ [1]

การคอมพิวเตอร์ (อังกฤษ: computing) คือกิจกรรมใดๆ ที่มีความต้องการ, ได้รับประโยชน์จาก หรือสร้างเครื่องจักรทางการคอมพิวเตอร์ [1] รวมไปถึงการศึกษาและการทดลองกระบวนการขั้นตอนวิธี และการพัฒนาทั้ง ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์มีแง่มุมทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม สาขาวิชาทางการคอมพิวเตอร์ที่สำคัญ ได้แก่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ความมั่นคงคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปะดิจิทัล และ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ [2]

ในสมัยก่อน คำว่า computing ในภาษาอังกฤษ ถูกใช้เพื่อกล่าวถึงการกระทำที่ทำโดยเครื่องคอมพิวเตอร์เชิงกล และก่อนหน้านั้น ใช้คำนี้กับมนุษย์ที่ทำหน้าที่เป็นคนคำนวณ (อังกฤษ: human computers) [3]

Early vacuum tube Turing complete computer
ENIAC เป็นคอมพิวเตอร์ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์อเนกประสงค์ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้เครื่องแรก

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "Computing Classification System". Digital Library. Association for Computing Machinery.
  2. "Computing Careers & Disciplines: A Quick Guide for Prospective Students and Career Advisors (2nd edition, ©2020)". CERIC (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน). January 17, 2020. สืบค้นเมื่อ 2022-07-04.
  3. "The History of Computing". mason.gmu.edu. สืบค้นเมื่อ 2019-04-12.