การกำจัดชาติพันธุ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การกำจัดชาติพันธุ์[1] หรือ ชาติพันธุฆาต[1] (อังกฤษ: ethnocide) หมายถึงการพยายามโดยจงใจและอย่างเป็นระบบที่จะทำลายล้างวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยใช้อำนาจทางการเมือง ทางกฎหมาย หรือทางสังคมเป็นเครื่องมือบีบบังคับให้คนในกลุ่มนั้นละทิ้งวิถีชีวิต ภาษา ศาสนา และขนบประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของตน[1]

เมื่อทบทวนกฎหมายและประวัติเชิงวิชาการของการใช้ศัพท์ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (genocide) และ การกำจัดชาติพันธุ์ (ethnocide) แล้ว บาร์โตโลเม กลาเบโร นักนิติศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ชาวสเปน จำแนกความแตกต่างระหว่างศัพท์ทั้งสองโดยระบุว่า "การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คือการฆ่าคน ในขณะที่การกำจัดชาติพันธุ์คือการฆ่าวัฒนธรรมของสังคมผ่านการฆ่าจิตวิญญาณแต่ละจิตวิญญาณ"[2] ตามคำกล่าวของมาร์ติน ชอว์ นักสังคมวิทยาชาวอังกฤษ การกำจัดชาติพันธุ์หรือการทำลายล้างวัฒนธรรมอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์[3]

เนื่องจากมีการนำมโนทัศน์อย่างการกำจัดชาติพันธุ์และการทำลายล้างวัฒนธรรมไปใช้ในบริบทที่หลากหลาย การศึกษาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในเชิงมานุษยวิทยาจึงตรวจสอบว่ามโนทัศน์เหล่านี้ได้รับการรวมเข้าหรือกันออกจากระบบกฎหมายและนโยบายสาธารณะต่าง ๆ อย่างไร[4]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 1.2 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. พจนานุกรมศัพท์มานุษยวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสภา. กรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2561, หน้า 123.
  2. Bartolomé Clavero (2008). Genocide Or Ethnocide, 1933-2007: How to Make, Unmake, and Remake Law with Words. Giuffrè Editore. p. 101. ISBN 978-88-14-14277-2. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 30 June 2014. สืบค้นเมื่อ 28 February 2013. Genocide kills people while ethnocide kills social cultures through the killing of individual souls.
  3. Martin Shaw (20 March 2007). What is Genocide. Polity. pp. 66–67. ISBN 978-0-7456-3182-0. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 13 May 2020. สืบค้นเมื่อ 28 February 2013. So the idea that ethnocide or 'cultural genocide' is distinct from physically violent genocide is misleading, since cultural genocide can only be the cultural dimension of genocide, something which is integral to every genocidal attack. ... It is better to refer to cultural suppression as the pre-genocidal denial of culture, because the cultural dimension of genocide or cultural suppression is part of a broader genocidal process, and it is different from unintentional group destruction or destruction which occurs when groups are destroyed by diseases and famines which were originally unintended.
  4. Donald Bloxham; A. Dirk Moses (15 April 2010). The Oxford Handbook of Genocide Studies. Oxford University Press. pp. 2–. ISBN 978-0-19-161361-6. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 30 June 2014. สืบค้นเมื่อ 28 February 2013.