กาฐิยาวาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาพจากอวกาศของคาบสมุทรกาฐิยาวาร

กาฐิยาวาร (คุชราต: કાઠીયાવાડ; อังกฤษ: Kathiawar หรือ Kathiawad) เป็นคาบสมุทรในรัฐคุชราต ประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกของรัฐ อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับที่ลุ่มชื้นแฉะรันน์ออฟกัจฉ์ ทิศตะวันออกจดอ่าวขัมภัต ทิศใต้และทิศตะวันตกจดทะเลอาหรับ

มนุษย์ยุคหินเป็นชนกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในคาบสมุทรนี้ ต่อมาเมื่อ 3,000-2,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชเป็นที่อยู่ของชนเผ่าอารยธรรมหรปะ หลังจากนั้นมีราชวงศ์หลายราชวงศ์ปกครองสืบต่อกันมา เช่น ราชวงศ์เมารยะ ราชวงศ์สักกะ ราชวงศ์คุปตะ อยู่ภายใต้การปกครองของมุสลิมในคริสต์ศตวรรษที่ 13 จากนั้นรวมเป็นหนึ่งของจักรวรรดิโมกุลในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ต่อมาชาวมราฐาได้เข้ายึดครองในคริสต์ศตวรรษที่ 18

ในปี ค.ศ. 1820 ยอมอยู่ในความคุ้มครองของอังกฤษ ใน ค.ศ. 1948 พื้นที่ส่วนใหญ่รวมอยู่ในแคว้นเสาราษฏระ และในปี ค.ศ. 1960 กลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐคุชราตหลังจากมีการแยกรัฐบอมเบย์ออกเป็น 2 ส่วน