กล้องปริทรรศน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาพแสดงการทำงานของกล้องปริทรรศน์ โดยด้านซ้ายเป็นกล้องที่ทำจากกระจกเงา ด้านขวาเป็นกล้องที่ทำจากปริซึม
a กระจกเงา
b ปริซึม
c ตาของผู้สังเกต

กล้องปริทรรศน์, กล้องตาเรือ หรือ กล้องดูแห่ (อังกฤษ: periscope) คือกล้องรูปร่างแท่งสี่เหลี่ยมหรือทรงกระบอก ด้านในประกอบด้วยกระจกเงาสองแผ่นติดอยู่ที่ปลายแต่ละด้านของกล้อง โดยให้ด้านเงาเอียงขนานเข้าหากัน ทำมุม 45 องศากับลำกล้อง และปลายกล้องสองด้านจะเจาะรูด้านข้างให้แสงส่องถึงด้านเงาของกระจก โดยให้ช่องที่ปลายด้านหนึ่งเป็นช่องแสงเข้า ช่องที่ปลายอีกด้านหนึ่งเป็นช่องสำหรับมอง

คำว่า "ปริทรรศน์" (ปะ-ริ-ทัด)[1] มาจากคำภาษาสันสกฤต ว่า ปริ กับ ทรฺศน แปลว่า การสำรวจ หรือ การดูไปรอบ ๆ

เมื่อนำไปใช้ แสงจากวัตถุจะเข้าทางช่องแสงเข้า สะท้อนกระจกบานแรกลงมาตามลำกล้อง และสะท้อนกระจกบานที่สอง เข้าสู่ตาของผู้สังเกต ทำให้ผู้สังเกตสามารถเห็นวัตถุที่อยู่สูงกว่าระดับสายตา หรือถูกสิ่งกีดขวางบังอยู่เช่นกำแพงหรือฝูงชนได้[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. นาคสกุล, กาญจนา, 2558. ปริทรรศน์-ปริทัศน์. ราชบัณฑิตยสถาน, เข้าถึงได้จาก : http://www.royin.go.th/?knowledges-category=thai-language-use&paged=25. เรียกข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558.
  2. สมิธ, อลาสแตร์, 2554. สนุกสุดท้าทายกับการทดลอง. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ISBN 974-471-604-5. หน้า 74.