กลุ่ม (เครือข่ายสังคมออนไลน์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กลุ่ม ซึ่งทุกคนสามารถสร้างกลุ่มตัวเองได้ โดยสามารถเชิญเพื่อนมาอยู่ในกลุ่มที่สร้าง แอพเพคชั่นที่สามารถสรา้งกลุ่มแบบ แชท และแบบฟีดได้ เช่น เฟซบุ๊ก เมสเซนเจอร์ เป็นต้น