กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบในเด็ก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบในเด็ก
(multisystem inflammatory syndrome in children)[1]
ชื่ออื่น
 • Paediatric multisystem inflammatory syndrome (PMIS/PIMS/PIMS-TS)
 • Multisystem inflammatory syndrome (MIS) in children and adolescents temporally related to COVID-19[2]
 • Paediatric inflammatory multisystem syndrome (PIMS), temporally associated with SARS-CoV-2 infection (PIMS-TS)[3]
 • Kawa-COVID-19[4]
 • Systemic Inflammatory Syndrome in COVID-19 (SISCoV)[5]
Novel Coronavirus SARS-CoV-2.jpg
ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แสดงให้เห็นตัวไวรัส SARS-CoV-2 ที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 ผู้ป่วยเด็กบางรายมีการตอบสนองอย่างผิดปกติต่อการติดเชื้อนี้ ทำให้เกิดเป็นภาวะ MIS-C
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
อาการไข้, ปวดท้อง, ท้องร่วง/อาเจียน, ความดันโลหิตต่ำ, ช็อก, เยื่อตาอักเสบ, ลิ้นอักเสบ, ผื่น, ต่อมน้ำเหลืองโต, บวมที่อวัยวะส่วนปลาย, ความผิดปกติทางระบบประสาท, และอื่น ๆ
ภาวะแทรกซ้อนภาวะหัวใจเสียหน้าที่; ภาวะโป่งพองแบบกระจายของหลอดเลือดหัวใจ, รวมถึงภาวะโป่งพองเป็นกระเปาะ; ภาวะไตวายเฉียบพลัน; ภาวะผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด
การตั้งต้นโดยทั่วไป 2–6 สัปดาห์[6] หลังการสัมผัสโรคโควิด-19
สาเหตุการติดเชื้อไวรัส Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)
วิธีวินิจฉัยการประเมินทางคลินิกโดยแพทย์เฉพาะทาง
โรคอื่นที่คล้ายกันการติดเชื้ออื่น/สาเหตุที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ, โรคคาวาซากิ
การรักษาการบำบัดด้วยอิมมูโนโกลบูลินทางหลอดเลือดดำ (IVIG); คอร์ติโคสเตียรอยด์; การบำบัดด้วยออกซิเจน, การรักษาตามอาการ
พยากรณ์โรคตอบสนองต่อการรักษาโดยทั่วไปดี; การพยากรณ์โรคในระยะยาวไม่ชัดเจน[7]
ความชุกหายาก
การเสียชีวิต< 2% ของผู้ป่วยที่มีรายงาน

กลุ่มอาการการอักเสบหลายระบบในเด็ก (อังกฤษ: multisystem inflammatory syndrome in children, MIS-C; pediatric inflammatory multisystem syndrome, PIMS/PIMS-TS) หรือ กลุ่มอาการการอักเสบทั่วร่างกายในโควิด-19 (อังกฤษ: systemic inflammatory syndrome in COVID-19, SISCoV) เป็นโรคทั้งระบบที่พบได้น้อยและทำให้ผู้ป่วยมีไข้ร่วมกับมีการอักเสบรุนแรงภายหลังการได้รับเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งทำให้เกิดโรคโควิด-19[7] และยังเชื่อกันว่าอาจพบเป็นภาวะแทรกซ้อนของการรับวัคซีนโควิด-19 ได้ด้วย[8] ภาวะนี้สามารถทำให้เกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ เช่น ช็อก (ร่างกายได้รับเลือดหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอ)[7], อวัยวะล้มเหลวระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบได้[9] สัญญาณเตือนคือการมีไข้ต่อเนื่องโดยไม่พบสาเหตุ ร่วมกับมีอาการรุนแรงต่างๆ ภายหลังการได้รับเชื้อที่ทำให้เกิดโควิด-19[10] ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการส่งต่อเพื่อรับการรักษาจากกุมารแพทย์โดยเร็ว[7] และส่วนใหญ่จำเป็นต้องได้รับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก[7]

ลักษณะบางอย่างของผู้ป่วยโรคนี้มีความคล้ายคลึงกับที่พบในผู้ป่วยโรคคาวาซากิ ซึ่งเป็นโรคหลอดเลือดอักเสบชนิดหนึ่งที่พบได้ในเด็ก[9] และยังมีอาการคล้ายคลึงกับโรคอักเสบทั่วร่างที่พบในเด็กอื่น ๆ เช่น กลุ่มอาการช็อกจากพิษ ติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด และกลุ่มอาการแมโครเฟจถูกกระตุ้น[9]

ชื่อ[แก้]

ภาวะนี้ถูกกล่าวถึงด้วยชื่อต่าง ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C)[1]
 • Multisystem inflammatory syndrome (MIS) in children and adolescents temporally related to COVID-19[2]
 • Paediatric inflammatory multisystem syndrome (PIMS)[9]
 • Paediatric inflammatory multisystem syndrome, temporally associated with SARS-CoV-2 infection (PIMS-TS)[3][7]
 • Paediatric multisystem inflammatory syndrome (PMIS)[11]
 • Kawa-COVID-19[4]
 • Systemic inflammatory syndrome in COVID-19 (SISCoV)[5]

กลไก[แก้]

ไม่ทราบพยาธิกำเนิด[1][3] ไวรัส SARS-CoV-2 อาจมีบทบาทหลายอย่าง โดยสามารถทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมสำหรับอาการป่วยทั้งทางตรงและทางอ้อม (โดยการปูทางสำหรับตัวกระตุ้นที่แตกต่างอื่น)[12]

การเร่งโดยอาศัยแอนติบอดีสามารถช่วยให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้านได้เช่นเดียวกับโรคคาวาซากิ โดยการพัฒนาแอนติบอดีได้รับการเสนอให้เป็นกลไกที่มีศักยภาพ[3][13] การพิจารณาทางระบาดวิทยาทำให้กลไกหลังการติดเชื้อมีความเป็นไปได้[14][15][16][17] อาจเป็นไปพร้อมกับการพัฒนาของระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะต่อไวรัส[18] มีผู้แนะนำว่าภาวะนี้อาจเกิดจากพายุไซโตไคน์ที่เกิดจากโควิด-19[19][17] ความสามารถที่เป็นลักษณะเฉพาะของไวรัสโคโรนาในการปิดกั้นการตอบสนองของอินเตอร์เฟียรอนประเภท I และประเภท III สามารถช่วยอธิบายพายุไซโตไคน์ที่ล่าช้าในเด็กที่ระบบภูมิคุ้มกันพยายามควบคุมการจำลองแบบของไวรัส SARS-CoV-2 หรือถูกครอบงำด้วยปริมาณไวรัสเริ่มต้นที่สูง[16] กลุ่มเหตุการณ์ที่เป็นไปได้อันหนึ่งซึ่งนำไปสู่การตอบสนองของภูมิคุ้มกันมากเกินไปอาจเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นโดยไวรัสในระยะเริ่มต้นของการกระตุ้นมาโครฟาจ ตามด้วยการกระตุ้นเซลล์ทีเฮลเปอร์ ซึ่งนำไปสู่การปลดปล่อยไซโตไคน์ การกระตุ้นของเซลล์มาโครฟาจ, นิวโทรฟิล และโมโนไซต์ ร่วมกับการกระตุ้นเซลล์บีและเซลล์พลาสมา และการผลิตแอนติบอดี[20]

ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าพยาธิสรีรวิทยาคล้ายกับกลุ่มอาการอักเสบในเด็กอื่น ๆ ที่มีลักษณะทางคลินิกที่คล้ายคลึงกันมากน้อยเพียงใด[13] อาการทางคลินิกที่ทับซ้อนกันกับกลุ่มอาการที่มีสาเหตุต่างกัน (โรคคาวาซากิ, ภาวะช็อกจากพิษ, กลุ่มอาการกระตุ้นแมคโครฟาจ และภาวะฮีโมฟาโกไซติก ลิมโฟฮีสติโอไซโตซิสชนิดทุติยภูมิ) อาจอธิบายได้ด้วยการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและความผิดปกติของวิถีการอักเสบที่คล้ายคลึงกัน[21] ในแต่ละอาการเหล่านี้ พายุไซโตไคน์นำไปสู่ความล้มเหลวของอวัยวะหลายส่วน[22] อาการเหล่านี้ร่วมกับ MIS-C และกรณีที่รุนแรงของ COVID-19 ทำให้ทั้งมีระดับสูงของเฟอร์ริติน (ที่ปล่อยออกมาโดยนิวโทรฟิล) และเกิดภาวะฮีโมฟาโกไซโตซิส[22]

การอักเสบของต่อมน้ำเหลืองส่วนทางเดินอาหารและเยื่อแขวนลำไส้บ่อยครั้งเกิดขึ้นตามที่รับทราบกันว่า SARS-CoV-2 ชอบที่จะจำลองแบบในเซลล์เอ็นเทโรไซต์[16] สมาคมโรคคล้ายคาวาซากิกับโควิด-19 สนับสนุนมุมมองที่ว่า SARS-CoV-2 สามารถทำให้เกิดโรคหลอดเลือดอักเสบทั่วร่างกาย โดยการกำหนดเป้าหมายเยื่อบุผนังหลอดเลือดด้วยเอ็นไซม์เอซีอี 2 (angiotensin-converting enzyme 2) ซึ่งเป็นโปรตีนที่ไวรัสใช้เพื่อเข้าสู่เซลล์[23] แม้ว่าการติดเชื้อในระยะแรกจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าสามารถก่อให้เกิดความเสียหายของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้ การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอาจเชื่อมโยงกับการอักเสบของระบบที่กระตุ้นโดยการตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่ไม่เป็นระเบียบ[11] มีข้อเสนอแนะว่าไวรัส SARS-CoV-2 อาจนำไปสู่ความเสียหายที่เกิดจากภูมิคุ้มกันต่อหัวใจและหลอดเลือดหัวใจผ่านทางภูมิคุ้มกันเชิงซ้อนหรือการตอบสนองของเซลล์ทีที่เพิ่มขึ้น[18]

การทำความเข้าใจพยาธิสรีรวิทยาเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกในการวิจัย[24] คำถามเกี่ยวกับกลไกระดับโมเลกุลที่นำไปสู่ความผิดปกติภายหลังการสัมผัสกับไวรัส SARS-CoV-2 ได้แก่ การระบุปัจจัยความไวแฝงรับโรคทางพันธุกรรมใด ๆ; ความเกี่ยวข้องใด ๆ กับไวรัสเฉพาะสายพันธุ์ย่อย; รูปแบบโมเลกุลใด ๆ ที่สามารถกระตุ้นการตอบสนองภูมิคุ้มกันต้านตนเอง/การอักเสบต้านตนเองอัตโนมัติได้[25] คำถามสำคัญอีกข้อหนึ่งคือกลไกระดับโมเลกุลที่กระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน/การอักเสบต้านตัวเองในเด็กที่มีอาการ PMIS และผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อโควิด-19 รุนแรง (รวมถึงการชักนำ IL-6 ที่มีความเข้มข้นสูง) มีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันหรือไม่[25]

การเชื่อมโยงที่เป็นไปได้กับโรคคาวาซากิกำลังอยู่ในระหว่างการอภิปราย[26] มีการตั้งข้อสังเกตว่าสมมติฐานเด่นสำหรับการก่อโรคคาวาซากิยังเกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อการอักเสบมากเกินของการติดเชื้อไวรัส (เช่น โดยไวรัสอาร์เอ็นเอชนิดใหม่[27][28]) ในเด็กที่มีความไวแฝงรับโรคทางพันธุกรรมบางคน และว่าตอนนี้ไวรัส SARS-CoV-2 "ถูกเพิ่มลงในรายการ" ของไวรัสตัวกระตุ้นที่เกี่ยวข้องแล้ว[25] มีความหวังว่าการศึกษาอาการป่วยกรณีใหม่อาจช่วยให้เข้าใจกลไกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังโรคคาวาซากิ[29]

ข้อเสนอบทบาทของวิถี STING[แก้]

มีการเสนอบทบาทที่เป็นไปได้ของตัวกระตุ้นของยีนอินเตอร์เฟียรอนที่เรียกว่า STING[5] ไวรัส SARS-CoV-2 มีความสามารถในการควบคุมโปรตีน STING (เข้ารหัสโดยโปรตีนทรานส์เมมเบรน TMEM173 และแสดงออกในถุงลม, เซลล์บุผนังหลอดเลือด และม้าม) ส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยอินเตอร์เฟียรอน-เบตา และไซโตไคน์จำนวนมากจากการกระตุ้น NF-κB และ IRF-3[5] ในอาการ MIS-C สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำไปสู่ภาพทางคลินิกที่คล้ายคลึงกับภาวะหลอดเลือดทำงานผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับ STING ที่เริ่มมีอาการในวัยเด็ก (หรือที่เรียกว่า SAVI) ซึ่งเป็นภาวะที่มีไข้, มีอาการบาดเจ็บที่ปอด, การอักเสบของหลอดเลือด, กล้ามเนื้ออักเสบ, แผลที่ผิวหนัง (บางครั้งเป็นเนื้อร้ายชนิด acral necrosis) และหลอดเลือดโป่งพอง[5] ความแปรปรวนในการแสดงและความรุนแรงของอาการ MIS-C อย่างน้อยอาจอธิบายได้บางส่วนโดยลักษณะที่แตกต่างในพหุสัณฐานของ TMEM173 ที่พบในประชากรกลุ่มต่าง ๆ[5]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 "Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) associated with coronavirus disease 2019 (COVID-19)". emergency.cdc.gov. Centers for Disease Control and Prevention. 14 May 2020. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 15 May 2020.
 2. 2.0 2.1 "Case Report Form for suspected cases of multisystem inflammatory syndrome (MIS) in children and adolescents temporally related to COVID-19". www.who.int (ภาษาอังกฤษ). World Health Organization. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 24 June 2020.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 "Rapid risk assessment: Paediatric inflammatory multisystem syndrome and SARS-CoV-2 infection in children" (PDF) (ภาษาอังกฤษ). European Centre for Disease Prevention and Control. 15 May 2020. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 15 May 2020.
 4. 4.0 4.1 Pouletty M, Borocco C, Ouldali N, และคณะ (June 2020). "Paediatric multisystem inflammatory syndrome temporally associated with SARS-CoV-2 mimicking Kawasaki disease (Kawa-COVID-19): a multicentre cohort". Annals of the Rheumatic Diseases. 79 (8): 999–1006. doi:10.1136/annrheumdis-2020-217960. PMC 7299653. PMID 32527868. S2CID 219607184.
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Dhar D, Dey T, Samim MM, และคณะ (2021). "Systemic inflammatory syndrome in COVID-19-SISCoV study: systematic review and meta-analysis". Pediatric Research. doi:10.1038/s41390-021-01545-z. PMC 8128982. PMID 34006982.
 6. Henderson LA, Canna SW, Friedman KG, และคณะ (July 2020). "American College of Rheumatology clinical guidance for pediatric patients with multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) associated with SARS-CoV-2 and hyperinflammation in COVID-19. Version 1". Arthritis & Rheumatology. 72 (11): 1791–1805. doi:10.1002/art.41454. PMC 7405113. PMID 32705809.
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 Ahmed M, Advani S, Moreira A, และคณะ (September 2020). "Multisystem inflammatory syndrome in children: a systematic review". EClinicalMedicine. 26: 100527. doi:10.1016/j.eclinm.2020.100527. ISSN 2589-5370. PMC 7473262. PMID 32923992. S2CID 221494176.
 8. "Adverse Events Following Immunization (AEFIs) for COVID-19 in Ontario: December 13, 2020 to January 30, 2022" (PDF). Public Health Ontario. สืบค้นเมื่อ 11 February 2022.
 9. 9.0 9.1 9.2 9.3 Guidance - Paediatric multisystem inflammatory syndrome temporally associated with COVID-19 (PDF), The Royal College of Paediatrics and Child Health, May 2020
 10. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ AAP-interim
 11. 11.0 11.1 Sperotto F, Friedman KG, Son MB, และคณะ (2020). "Cardiac manifestations in SARS-CoV-2-associated multisystem inflammatory syndrome in children: a comprehensive review and proposed clinical approach". European Journal of Pediatrics. 180 (2): 307–322. doi:10.1007/s00431-020-03766-6. PMC 7429125. PMID 32803422.
 12. McCrindle BW, Manlhiot C (2020). "SARS-CoV-2-related inflammatory multisystem syndrome in children: different or shared etiology and pathophysiology as Kawasaki disease?". JAMA. 324 (3): 246–248. doi:10.1001/jama.2020.10370. PMID 32511667.
 13. 13.0 13.1 Tanner T, Wahezi DM (July 2020). "Hyperinflammation and the utility of immunomodulatory medications in children with COVID-19". Paediatric Respiratory Reviews. 35: 81–87. doi:10.1016/j.prrv.2020.07.003. PMC 7387280. PMID 32792288.
 14. Rajapakse N, Dixit D (June 2020). "Human and novel coronavirus infections in children: a review". Paediatrics and International Child Health. 41 (1): 36–55. doi:10.1080/20469047.2020.1781356. PMID 32584199.
 15. Abrams JY, Godfred-Cato SE, Oster ME, และคณะ (August 2020). "Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) associated with SARS-CoV-2: a systematic review". The Journal of Pediatrics. doi:10.1016/j.jpeds.2020.08.003. PMC 7403869. PMID 32768466.
 16. 16.0 16.1 16.2 Rowley AH (June 2020). "Understanding SARS-CoV-2-related multisystem inflammatory syndrome in children". Nature Reviews. Immunology. 20 (8): 453–454. doi:10.1038/s41577-020-0367-5. PMC 7296515. PMID 32546853.
 17. 17.0 17.1 Fialkowski A, Gernez Y, Arya P, และคณะ (July 2020). "Insight into the pediatric and adult dichotomy of COVID-19: age-related differences in the immune response to SARS-CoV-2 infection". Pediatric Pulmonology. 55 (10): 2556–2564. doi:10.1002/ppul.24981. PMID 32710693.
 18. 18.0 18.1 Jiang L, Tang K, Levin M, และคณะ (August 2020). "COVID-19 and multisystem inflammatory syndrome in children and adolescents". Lancet Infectious Diseases. 20 (11): e276–e288. doi:10.1016/S1473-3099(20)30651-4. PMC 7431129. PMID 32818434.
 19. Alunno A, Carubbi F, Rodríguez-Carrio J (2020). "Storm, typhoon, cyclone or hurricane in patients with COVID-19? Beware of the same storm that has a different origin". RMD Open. 6 (1): e001295. doi:10.1136/rmdopen-2020-001295. PMC 7299508. PMID 32423970.
 20. Nakra NA, Blumberg DA, Herrera-Guerra A, Lakshminrusimha S (July 2020). "Multi-system inflammatory syndrome in children (MIS-C) following SARS-CoV-2 infection: review of clinical presentation, hypothetical pathogenesis, and proposed management". Children. 7 (7): 69. doi:10.3390/children7070069. PMC 7401880. PMID 32630212.
 21. Radia T, Williams N, Agrawal P, และคณะ (August 2020). "Multi-system inflammatory syndrome in children & adolescents (MIS-C): a systematic review of clinical features and presentation". Paediatric Respiratory Reviews. 38: 51–57. doi:10.1016/j.prrv.2020.08.001. PMC 7417920. PMID 32891582.
 22. 22.0 22.1 Junior HS, Sakano TM, Rodrigues RM, และคณะ (September 2020). "Multisystem inflammatory syndrome associated with COVID-19 from the pediatric emergency physician's point of view". Jornal de Pediatria. 97 (2): 140–159. doi:10.1016/j.jped.2020.08.004. PMC 7486073. PMID 32946801.
 23. Sardu C, Gambardella J, Morelli MB, และคณะ (2020). "Hypertension, thrombosis, kidney failure, and diabetes: is COVID-19 an endothelial disease? A comprehensive evaluation of clinical and basic evidence". Journal of Clinical Medicine. 9 (5): 1417. doi:10.3390/jcm9051417. PMC 7290769. PMID 32403217.
 24. Irfan O, Tang K, Arii M, Bhutta ZA (June 2020). "Epidemiology, spectrum, and impact of COVID-19 on children, adolescents, and pregnant women" (PDF). ipa-world.org (Joint IPA-UNICEF COVID-19 information brief) (ภาษาอังกฤษ). International Pediatric Association, UNICEF. สืบค้นเมื่อ 25 November 2020.
 25. 25.0 25.1 25.2 Galeotti C, Bayry J (2020). "Autoimmune and inflammatory diseases following COVID-19". Nature Reviews. Rheumatology. 16 (8): 413–414. doi:10.1038/s41584-020-0448-7. PMC 7271827. PMID 32499548.
 26. Loke YH, Berul CI, Harahsheh AS (July 2020). "Multisystem inflammatory syndrome in children: is there a linkage to Kawasaki Disease?". Trends in Cardiovascular Medicine. 30 (7): 389–396. doi:10.1016/j.tcm.2020.07.004. PMC 7370900. PMID 32702413.
 27. McCrindle BW, Rowley AH, Newburger JW, และคณะ (2017). "Diagnosis, treatment, and long-term management of Kawasaki disease: a scientific statement for health professionals from the American Heart Association". Circulation. 135 (17): e927–e999. doi:10.1161/CIR.0000000000000484. PMID 28356445.
 28. Kam KQ, Ong JS, Lee JH (July 2020). "Kawasaki disease in the COVID-19 era: a distinct clinical phenotype?". The Lancet. Child & Adolescent Health. 4 (9): 642–643. doi:10.1016/S2352-4642(20)30207-8. PMC 7833489. PMID 32622377.
 29. Viner RM, Whittaker E (2020). "Kawasaki-like disease: emerging complication during the COVID-19 pandemic". The Lancet. 395 (10239): 1741–1743. doi:10.1016/S0140-6736(20)31129-6. PMC 7220168. PMID 32410759.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]


การจำแนกโรค