ข้ามไปเนื้อหา

กลุ่มอาการสายตาคอมพิวเตอร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กลุ่มอาการสายตาคอมพิวเตอร์ (อังกฤษ: computer vision syndrome, ย่อ: CVS) เป็นภาวะชั่วคราวอันเกิดจากการโฟกัสตาที่หน่วยแสดงผลคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานต่อเนื่อง อาการของกลุ่มอาการนี้ เช่น ปวดศีรษะ สายตาพร่ามัว ปวดคอ ตาแดง ล้า ตาล้า ตาแห้ง ตาระคายเคือง การเห็นภาพซ้อน รู้สึกหมุน/เวียนศีรษะ เห็นเป็นหลายภาพ และโฟกัสตาใหม่ลำบาก อาการเหล่านี้สามารถกระตุ้นได้เพิ่มขึ้นโดยสภาพไฟส่องสว่างที่ไม่เหมาะสม (เช่น แสงจ้าหรือไฟส่องสว่างเหนือศีรษะจ้า) หรือการเคลื่อนของอากาศผ่านตา (เช่น ช่องลมเหนือศีรษะ ลมตรงจากพัดลม)