กลวิธีวัจนลีลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

กลวิธีวัจนลีลา (อังกฤษ: Stylistic device) หรือ ภาพพจน์ คือ ถ้อยคำที่เป็นสำนวนโวหารทำให้นึกถึงความหมาย มโนภาพ หรือเห็นเป็นภาพที่นอกเหนือจากสิ่งที่เขียนลงไป หรือถ้อยคำที่เรียบเรียงอย่างมีชั้นเชิงเป็นโวหาร มีเจตนาให้มีประสิทธิผลต่อความคิด ความเข้าใจ ให้จินตนาการและถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งกว่าการบอกเล่าที่ตรงไปตรงมา[1]

ประเภท[แก้]

ภาพพจน์[แก้]

การเล่นคำ[แก้]

(อังกฤษ: Sounding techniques)

เชิงอรรถ[แก้]

 1. ราชบัณฑิตยสถาน, 2551 : ออนไลน์.

อ้างอิง[แก้]

 • ราชบัณฑิตยสถาน. (2551, 7 กุมภาพันธ์). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp>. (เข้าถึงเมื่อ: 19 มีนาคม 2552).
 • อาริสโตเติล, The Art of Rhetoric, (Translated by J. H. Freese), Loeb Classical Library.
 • Baldwin, Charles Sears, Ancient Rhetoric and Poetic: Interpreted from Representative Works, Peter Smith, Gloucester, 1959 (reprint).
 • Rhetorica ad Herennium, (Translated by Henry Caplan) Loeb Classical Library, Harvard University Press, 1954.
 • Corbett, Edward P.J., Classical Rhetoric for the Modern Student Oxford University Press, New York, 1971.
 • Kennedy, George, Art of Persuasion in Greece. Princeton Univ Press, 1969 (4th printing).
 • Lanham, Richard A., A Handlist of Rhetorical Terms, Berkeley, University of California Press, 1991.
 • Mackin, John H. Classical Rhetoric for Modern Discourse, Free Press, New York, 1969.
 • Quintilian. Institutio oratoria, (In five volumes, trans. Donald A. Russell) Loeb Classical Library, 2002.
 • The Use of Figures of Speech in Print Ad Headlines, by James H. Leigh © 1994 M.E. Sharpe, Inc..
 • PAUL DREW and ELIZABETH HOLT Figures of speech: Figurative expressions and the management of topic transition in conversation Language in Society (1998), 27:495-522 Cambridge doi:10.1017/S0047404598004035 University Press

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]