กฤษนะ ละไล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กฤษนะ ละไล
Kritsana Lalai.jpg
เกิด14 กันยายน พ.ศ. 2511 (53 ปี)
จังหวัดสระบุรี ประเทศไทย
อาชีพผู้ประกาศข่าว
พิธีกรข่าว
ปีปฏิบัติงานพ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน

กฤษนะ ละไล หรือชื่อ-สกุลเดิม กฤษณะ ไชยรัตน์ (ชื่อเล่น: อ๋อย) สื่อมวลชนเครือเนชั่น, บรรณาธิการ และพิธีกรรายการกฤษนะทัวร์ยกล้อ สถานีข่าวเนชั่น ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล, ประธานจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล (Thailand Friendly Design Expo), ประธานเครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์ไทย-นานาชาติ, ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, อนุกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และกรรมการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCD)

ประวัติ[แก้]

เกิดเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2511 (53 ปี) ที่จังหวัดสระบุรี เปลี่ยนนามสกุลจากเดิม "ไชยรัตน์" เป็น "ละไล" เมื่อปลายปี 2552 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, มินิ-เอ็มบีเอ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หลักสูตรวิทยาการพลังงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 (วพน.3), หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 13 (นมธ.13), หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิ​บาลสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธส.8), หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 7 (นสช​.7)

ทำงานข่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ได้ชื่อว่าเป็น "นักข่าว 11 นายกฯ" เพราะเคยสัมภาษณ์พิเศษนายกฯ และอดีตนายกรัฐมนตรีเมืองไทย มาแล้วถึง 11 คน คือ

ที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1. ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช
2. นาย พจน์ สารสิน
3. ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
4. นาย ชวน หลีกภัย
5. นาย บรรหาร ศิลปอาชา
6. พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ
7. พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
8. พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์
9. นาย สมัคร สุนทรเวช
10. นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
11. น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

อุบัติเหตุ[แก้]

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2540 กฤษนะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ขณะเดินทางไปทำรายการข่าวที่จังหวัดนครราชสีมา ทำให้ขาทั้ง 2 ข้างไม่สามารถใช้การได้ จึงต้องใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ล้อ ทำงานบนรถเข็นวีลแชร์ มาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว

ผลงาน[แก้]

  • ผู้ก่อตั้งมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล รณรงค์ ส่งเสริม และขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ความเป็นเมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์ในภูมิภาคอาเซียน และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล
  • ผู้ก่อตั้งเครือข่ายเยาวชน และมนุษย์ล้อทูตอารยสถาปัตย์ไทย และนานาชาติ
  • ผู้ก่อตั้งงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล หรือ Thailand Friendly Design Expo ในปี 2559 โดยมีเป้าหมายการจัดงานไปจนกว่าจะครบ 100 ปี
  • ผู้นำการขับเคลื่อน และรณรงค์เมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เพื่อให้คนทุกกลุ่มวัย ทุกเพศสภาพ และทุกสุขภาพร่างกาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และคนที่ใช้รถเข็น สามารถเข้าถึงได้ ใช้ประโยชน์ได้ ในตึกอาคาร สถานที่ แหล่งท่องเที่ยว วัด ศาสนสถาน สถานศึกษา ระบบขนส่งมวลชน และบริการสาธารณะต่างๆได้ โดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม
  • ผู้ก่อตั้งนิตยสาร รายการโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ Friendly Design เพื่อเผยแพร่แนวคิดอารยสถาปัตย์ หรือ หลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียมให้แก่ผู้สูงวัย ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และมนุษย์ล้อ ทั่วไทย และทั่วโลก

ปัจจุบัน[แก้]

  • พิธีกรรายการ กฤษนะทัวร์ยกล้อ Friendly Design by Krisana ปีที่ 11 วันอาทิตย์ เวลา 14.00-14.30 น. ทางสถานีข่าวเนชั่น
  • บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Friendly Design เพื่อการรณรงค์ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ไทย-อาเซียน
  • บรรณาธิการบริหาร เว็บไซต์ข่าวอารยสถาปัตย์ www.thailandfriendlydesignexpo.com
  • ประธานจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล Thailand Friendly Design Expo ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน
  • ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล (Friendly Design for All Foundation)
  • ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  • อนุกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  • คณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Development Center on Disability)
  • คณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ในอดีต[แก้]

 • พนักงานฝ่ายโฆษณา หนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
 • อดีตผู้สื่อข่าวฝึกหัด ประจำกระทรวงพาณิชย์ (เดลิมิเรอร์)
 • พ.ศ. 2535: ผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงมหาดไทย (แนวหน้า)
 • พ.ศ. 2536: ผู้สื่อข่าวสายการเมือง (เดอะ เนชั่น)
 • พ.ศ. 2538: บรรณาธิการหน้าสกู้ปพิเศษการเมือง นสพ.เดอะ เนชั่น และนักจัดรายการวิทยุ ทางวิทยุเนชั่น
 • พ.ศ. 2539: พิธีกร รายการ ยิ้มหลังข่าว ช่อง 9
 • พ.ศ. 2539-2541: ผู้ดำเนินรายการ สาระขัน, กฤษณะชวนชม และผู้ร่วมดำเนินรายการ ฟังความรอบข้าง (ร่วมกับ สุทธิชัย หยุ่น, สรยุทธ สุทัศนะจินดา และแอนดรูว์ บิ๊กส์) ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี ยุคบุกเบิกโดยเครือเนชั่น
 • พ.ศ. 2543-2546: ผู้ดำเนินรายการ ก๊วนกวนข่าว ทางเนชั่นทีวี (ร่วมกับ โสภณ องค์การณ์, สรยุทธ สุทัศนะจินดา, กนก รัตน์วงศ์สกุล และแอนดรูว์ บิ๊กส์)
 • พ.ศ. 2546 บรรณาธิการ และพิธีกร รายการ ล้วงลูก คนดัง ช่อง 5
 • พ.ศ. 2547 พิธีกรร่วม รายการ เจาะลึกข่าวร้อน ช่อง 11
 • พ.ศ. 2544-2550: คอลัมนิสต์ประจำหนังสือพิมพ์คมชัดลึก และนิตยสารข่าวเนชั่นสุดสัปดาห์
 • พ.ศ. 2547-2549 ผู้ดำเนินรายการ รายการ เรื่องเล่า เสาร์-อาทิตย์ ช่อง 3
 • พ.ศ. 2547 พิธีกร รายการเกมโชว์ "เซียน" ช่อง 3 จันทร์-ศุกร์ เวลา 22.00 น.
 • พ.ศ. 2547 พิธีกร รายการ "ลองซักตั้ง" ช่อง 3 บ่ายวันเสาร์
 • พ.ศ. 2548 บรรณาธิการ และพิธีกร ช่อง 3 รายการ ทอล์ค แอนด์ ทัวร์,ส่วนตั๊ว..ส่วนตัว ยามเช้า และรายการ ทีวีสีเขียว
 • พ.ศ. 2549 พิธีกร รายการ "มนุษย์ล้อโลก" ช่อง 3 เช้าวันอาทิตย์
 • พ.ศ. 2549-2551 ผู้ประกาศข่าว และผู้จัดการฝ่ายข่าว รายการ ข่าววันใหม่ ช่อง 3
 • พ.ศ. 2552-2553 พิธีกรช่วง กฤษนะลับไม่ลวง ในรายการ ข่าววันใหม่ ช่อง 3
 • พ.ศ. 2549-2555 วิทยากรประจำรายการ เวทีความคิด ทางสถานีวิทยุ อสมท โมเดิร์น เรดิโอ เอฟเอ็ม 96.5 คลื่นความคิด วันศุกร์ เวลา 20.00-20.30 น. (คู่กับ วิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์,เถกิง สมทรัพย์)
 • พ.ศ. 2555 พิธีกรรายการ "เมืองใจดี" เพื่อการพัฒนาอารยสถาปัตย์ไทย ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 20.25-21.15 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 • พ.ศ. 2547-2557 พิธีกร และบรรณาธิการ รายการ "ก๊วนข่าวเช้าวันหยุด" ช่อง 3 (คู่กับ ร.ศ.สุขุม นวลสกุล และ ปิยะนี เทียมอัมพร)
 • พ.ศ. 2549-2557 วิทยากรประจำรายการ "เวทีความคิด" และ "การเดินทางของความคิด" ทางสถานีวิทยุ อส.มท. โมเดิร์นเรดิโอ เอฟเอ็ม 96.5 วันศุกร์ เวลา 20.00-21.00 น. (คู่กับ วิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ และ สรรเสริญ ปัญญาธิวงศ์)
 • พ.ศ. 2544-2559 พิธีกรรายการ และบรรณาธิการข่าว รายการฅน-คนข่าว วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.55 น. สถานีข่าวเนชั่น
 • พ.ศ. 2555-2559 ผู้ดำเนินรายการ ประจำรายการ ตั้งวงชงข่าว และสามประเด็น คู่กับ แอนดรูว์ บิ๊กส์ สถานีวิทยุ FM 106 ครอบครัวข่าวช่อง 3
 • พ.ศ. 2547-2561 พิธีกรรายการ เก็บตกจากเนชั่น วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.50-09.00 น. คู่กับ กนก รัตน์วงศ์สกุล และ ธีระ ธัญไพบูลย์) สถานีข่าวเนชั่น
 • พ.ศ. 2561-2562 พิธีกร และบรรณาธิการข่าว รายการ คุยกันยามเช้า สถานีข่าวเนชั่น วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.20-09.30 น.
 • พ.ศ. 2544-2562 พิธีกร และบรรณาธิการ รายการ กฤษนะล้วงลูก สถานีข่าวเนชั่น ช่อง 22
 • พ.ศ. 2560-2563 บรรณาธิการอาวุโส สถานีข่าวเนชั่น
 • พ.ศ. 2560-2563 พิธีกรรายการ มีเรื่องมาคุย วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 น. สถานีข่าวเนชั่น
 • พ.ศ. 2556-2562 คอลัมน์นิสต์ กฤษนะทัวร์ยกล้อ ประจำหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันเสาร์-อาทิตย์

รางวัลที่ได้รับ[แก้]

 • พ.ศ. 2542: รางวัลโทรทัศน์ทองคำ พิธีกรชายดีเด่น ประจำปี 2542
 • พ.ศ. 2543: รางวัลเมขลา รายการสารคดีเชิงข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี 2543
 • พ.ศ. 2543: บุคคลดีเด่น ด้านการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ โดยคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2544: รางวัลแต่งกายเอกลักษณ์ไทยดีเด่น ประจำปี 2544
 • พ.ศ. 2548: มนุษย์ล้อดีเด่นแห่งปี 2548
 • พ.ศ. 2554 (รางวัลเมขลา) รางวัลบุคคลพิเศษผู้มีผลงานบันเทิงโดดเด่น ประจำปี 2554
 • พ.ศ. 2555 รางวัล ตาราอวอร์ด รางวัลสำหรับคนปลุกหัวใจสังคม ด้วยหัวใจโพธิสัตว์ หัวใจของการเป็นผู้ให้ มอบโดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน
 • พ.ศ. 2562 รางวัล บุคคลคุณธรรมแห่งปี พ.ศ. 2562 มอบโดย ดร.ท่านผู้หญิง ภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดโดยมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา
 • พ.ศ. 2562 รางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2562 มอบโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]