รัฐบาลเวียดนาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ปัจจุบันรัฐบาลของประเทศเวียดนาม มีกระทรวง และหน่วยงานเทียบเท่ากระทรวง 22 หน่วยงาน ดังนี้

 1. สำนักงานรัฐบาล (Văn Phòng Chính Phủ )
 2. กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)
 3. กระทรวงการก่อสร้าง (Bộ Xây Dựng)
 4. กระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
 5. กระทรวงป้องกันประเทศ (เทียบเท่ากระทรวงกลาโหม) (Bộ Quốc Phòng)
 6. กระทรวงการศึกษาและการฝึกอบรม (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 7. กระทรวงการเงิน (เทียบเท่ากระทรวงการคลัง) (Bộ Tài Chính)
 8. กระทรวงการต่างประเทศ (Bộ Ngoại Giao)
 9. กระทรวงสาธารณสุข (Bộ Y Tế)
 10. กระทรวงกิจการภายใน (เทียบเท่ากระทรวงมหาดไทย) (Bộ Nội vụ)
 11. กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (Bộ Công Thương)
 12. กระทรวงข้อมูลและการสื่อสาร (Bộ Thông tin và Truyền thông)
 13. กระทรวงยุติธรรม (Bộ Tư pháp)
 14. กระทรวงแรงงาน ทหารผ่านศึก และสวัสดิการสังคม (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)
 15. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Bộ Tài nguyên và Môi trường)
 16. กระทรวงวางแผนและการลงทุน (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
 17. กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (Bộ Công an)
 18. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Bộ Khoa học và Công nghệ)
 19. กระทรวงคมนาคม (Bộ Giao thông Vận Tải)
 20. คณะกรรมการกิจการชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย (Uỷ ban Dân tộc)
 21. ผู้ตรวจตราราชการแผ่นดิน (Thanh tra Chính phủ)
 22. ธนาคารกลางเวียดนาม (Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam )

อ้างอิง[แก้]