กรวย (อุปกรณ์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
"กรวย" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ กรวย (แก้ความกำกวม)
กรวยพลาสติก ใช้ในครัวเรือน
กรวยกระดาษ

กรวย เป็นอุปกรณ์มีลักษณะเป็นท่อ ปลายเปิดด้านหนึ่งกว้างเป็นรูปทรงกรวย ปลายอีกด้านหนึ่งแคบ ใช้สำหรับกรอกของเหลวหรือวัสดุที่เป็นเม็ดเล็กๆ ลงในภาชนะที่มีปากแคบ ซึ่งถ้าหากไม่ใช้อุปกรณ์นี้อาจทำให้หกเสียหายได้

วัสดุที่นิยมใช้ทำกรวย เช่น โลหะ แก้ว พลาสติก กระดาษ มีเกณฑ์การเลือกใช้วัสดุที่ใช้ทำกรวย ว่าต้องแข็งแรงพอที่จะสามารถรับน้ำหนักของวัสดุที่ใช้กรอกได้