ข้ามไปเนื้อหา

กรวย (อุปกรณ์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรวยพลาสติก ใช้ในครัวเรือน
กรวยกระดาษ

กรวย เป็นอุปกรณ์มีลักษณะเป็นท่อ ปลายเปิดด้านหนึ่งกว้างเป็นรูปทรงกรวย ปลายอีกด้านหนึ่งแคบ ใช้สำหรับกรอกของเหลวหรือวัสดุที่เป็นเม็ดเล็กๆ ลงในภาชนะที่มีปากแคบ ซึ่งถ้าหากไม่ใช้อุปกรณ์นี้อาจทำให้หกเสียหายได้

วัสดุที่นิยมใช้ทำกรวย เช่น โลหะ แก้ว พลาสติก กระดาษ มีเกณฑ์การเลือกใช้วัสดุที่ใช้ทำกรวย ว่าต้องแข็งแรงพอที่จะสามารถรับน้ำหนักของวัสดุที่ใช้กรอกได้