กรมกำลังพลทหารบก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมกำลังพลทหารบก
กรมกำลังพลทหารบก.png
กรมกำลังพลทหารบก
ประเทศ ไทย
บทบาทงานนโยบายและแผนกำลังพล[1]
การเตรียมกำลังพล[1]
การจัดการกำลังพล[1]
การปกครองกำลังพล[1]
การบริการสิทธิและขวัญกำลังพล[1]
การศึกษาและพัฒนาความรู้กำลังพล[1]
งบประมาณการกำลังพล[1]
การสารสนเทศกำลังพล[1]
วิเคราะห์และประเมินค่ากำลังพล[1]
บรรจุกำลังพลทดแทนการสูญเสีย[2]
กองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
สัญลักษณ์นำโชคเทพจัดเตรียมพล[3]
วันสถาปนา6 สิงหาคม พ.ศ. 2495 (69 ปี)[4]
ปฏิบัติการสำคัญความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย[4]
ผู้บังคับบัญชา
เจ้ากรมกำลังพลทหารบกพลโท นุกูล โล่​ห์ประเสริฐ

กรมกำลังพลทหารบก (อักษรย่อ: กพ.ทบ.[5][6][7]; อังกฤษ: Directorate of Personnel[8]) เป็นหน่วยงานหลัก ที่กำหนดนโยบายและแผนบริการจัดการกำลังพล เพื่อพัฒนากำลังพลกองทัพบกไทย[9] โดยมีเจ้ากรมกำลังพลทหารบกคนปัจจุบันคือ พลโท นุกูล โล่​ห์ประเสริฐ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารบกคนปัจจุบันคือพลตรี เกรียงไกร ปราสาฑสุวรรณ[10]

นอกจากนี้ กรมกำลังพลทหารบกยังมีผลงานสำคัญ ในการเสริมสร้างความพร้อมรบแก่ทหารพราน ที่ปฏิบัติการในจังหวัดชายแดนภาคใต้[4]

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2495 ทางกองทัพบกไทยได้ปรับการจัดหน่วยต่าง ๆ และยกฐานะแผนกที่ 1 กรมเสนาธิการทหารบก เป็นกรมกำลังพลทหารบก ตามราชกิจจานุเบกษา โดยอนุมัติให้ใช้อัตราเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2495 จึงได้ถือวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนากรมกำลังพลทหารบกสืบมา[4]

ผลงานสำคัญ[แก้]

กรมกำลังพลทหารบก มีผลงานสำคัญตามนโยบายสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก อาทิ การเสริมสร้างความพร้อมรบแก่ทหารพราน, ช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการ, การบรรจุทดแทนเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิต, การบรรจุทดแทนเจ้าหน้าที่พิการทุพพลภาพ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลกำลังพล[4]

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ[แก้]

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ข้าราชการกรมกำลังพลทหารบก ได้เดินทางเยือนประเทศเวียดนาม และรับบรรยายสรุปจากมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูตกรุงฮานอย เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย–เวียดนาม ทั้งในด้านการเมือง และการทหารของทั้งสองประเทศ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์[11]

สิ่งสืบทอด[แก้]

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 กรมกำลังพลทหารบก ได้นำนายทหาร, ลูกจ้าง, ข้าราชการ และทหารกองประจำการ เข้ารับฟังการอบรมชี้แจงความรู้ความเข้าใจต่อร่างรัฐธรรมนูญ จากมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)[12]

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 วิทยากรจากกรมกำลังพลทหารบกได้รับเชิญสมาคมแม่บ้านทหารบก ในการอบรมโครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงาน แก่ครอบครัวกำลังพลกองทัพบกที่ทุพพลภาพ[13][14]

รายนามเจ้ากรมกำลังพลทหารบก[แก้]

 1. พลตรี พจน์ บูรณศิลปิน (8 กันยายน พ.ศ. 2495 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2498)
 2. พลตรี ฉลอง อุชุโกมล (18 สิงหาคม พ.ศ. 2498 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2500)
 3. พลตรี ทวนชัย โกศินนานนท์ (30 ธันวาคม พ.ศ. 2500 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2506)
 4. พลตรี เจริญ สายวิจิตร์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2506 - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2516)
 5. พลตรี สม ขัตพันธุ์ (5 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516)
 6. พลตรี สืบ อักษรานุเคราะห์ (18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 - 30 กันยายน พ.ศ. 2521)
 7. พลตรี นพ พิณสายแก้ว (1 ตุลาคม พ.ศ. 2521 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524)
 8. พลตรี สุมน ศุกระเศรณี (1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2526)
 9. พลตรี ประเสริฐ สารฤทธิ์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2526 - 30 กันยายน พ.ศ. 2529)
 10. พลตรี ชัยวุฒิ ศรีมาศ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 - 30 กันยายน พ.ศ. 2532)
 11. พลตรี ปรีชา อุเทนสุต (1 ตุลาคม พ.ศ. 2532 - 30 กันยายน พ.ศ. 2536)
 12. พลตรี สีนาด รัตนพฤกษ์ (1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2539)
 13. พลตรี เถกิง นิรัตศัย (1 เมษายน พ.ศ. 2539 - 30 กันยายน พ.ศ. 2542)
 14. พลตรี ไพโรจน์ วัฒนโยธิน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 - 30 กันยายน พ.ศ. 2545)
 15. พลตรี ประวิทย์ น่วมพารา (1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - 30 กันยายน พ.ศ. 2547)
 16. พลตรี อภิชัย พิณสายแก้ว (1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 - 27 เมษายน พ.ศ. 2549)
 17. พลตรี อรุณ สมตน (1 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 - 30 กันยายน พ.ศ. 2550)
 18. พลตรี สุชาติ หนองบัว (1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555)
 19. พลโท สุรเดช เฟื่องเจริญ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558)
 20. พลโท สรรชัย อจลานนท์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559)
 21. พลโท คธายุทธ์ เสาวคนธ์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561)
 22. พลโท อยุทธ์ ศรีวิเศษ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563)
 23. พลโท มานัสชัย ศรีประจันทร์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565)
 24. พลโท นุกูล โล่ห์ประเสริฐ (1 เมษายน พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน)

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 พ.ศ.
 2. การขอบรรจุกำลังพลทดแทนการสูญเสีย - รพ.ค่ายสุรนารี
 3. ตราสัญลักษณ์
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 สิริกิติ์ - กองทัพบก[ลิงก์เสีย]
 5. พ.ศ. 2540 - KM การจัดองค์ความรู้ รร.กสร.ศสร.[ลิงก์เสีย]
 6. 'ทหาร-ตำรวจ' คุมผับบาร์ หารายได้พิเศษหรือเพิ่มอิทธิพล ? - Voice TV
 7. “วินธัย” ชี้ ทหารออกทีวี-รับงานต้องขออนุญาต-สะพัด “สิบโท” ถูกลงโทษหลังร้องเพลงเสียงเพี้ยน
 8. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม (Ministry of Defence)
 9. ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานวันคล้ายวันสถาปนา 4 หน่วยงานของกองทัพบก ครบรอบปีที่ 67
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/062/T_0001.PDF
 11. ข่าวและกิจกรรม : เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย บรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม แก่คณะข้าราชการกรมกำลังพลทหารบก ในโอกาสเดินทางเยือนเวียดนาม
 12. ‘มีชัย’ บุก ทบ. เล็กเชอร์ร่าง รธน.ใหม่ ลั่น! พร้อมไปบรรยายหน่วยทหารทั่วประเทศ
 13. ชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.32 เปิดโครงการ “สร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงาน” แก่ครอบครัวกำลังพลที่ทุพพลภาพ
 14. กิจกรรมโครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงาน แก่ครอบครัวกำลังพลกองทัพบกที่ทุพพลภาพฯ[ลิงก์เสีย]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]