การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก Randomized controlled trial)
Flowchart of four phases (enrollment, intervention allocation, follow-up, and data analysis) of a parallel randomized trial of two groups, modified from the CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials) 2010 Statement[1]

การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (อังกฤษ: randomized controlled trial, RCT) เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์แบบหนึ่ง โดยเป็นการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกเพื่อหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบริการสุขภาพ (เช่นการแพทย์หรือการพยาบาล) หรือเทคโนโลยีสุขภาพ (เช่นยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ วิธีการผ่าตัด) การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมนี้ยังอาจใช้ในการวิจัยสาขาอื่นได้ เช่น กฎหมาย การศึกษา การพัฒนาระหว่างประเทศ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมจะทำโดยการสุ่มจัดกลุ่มผู้รับการทดลองเข้ารับการจัดสรรการรักษาหรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่แตกต่างกัน โดยการสุ่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ผู้รับการทดลองแต่ละรายมีโอกาสได้รับการรักษาวิธีต่างๆ เท่าเทียมกัน และมีผลพลอยได้ทำให้เป็นการลดตัวกวนที่จะมีผลต่อผลการทดลองได้ด้วย

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]