Affiliate

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากยังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย

Affiliate คือระบบ การกระจายสินค้า,บริการของจากเจ้าของกิจการ
ผ่านคนกลางหรือนักการตลาดออนไลน์(Internet Marketer,Affiliate Marketer)
ซึ่งจะเจ้าของกิจการจะแบ่งสัดส่วนทางการตลาดให้นักการตลาดแล้วแต่จะตกลงเงื่อนไขกัน
ซึ่งเว็บไซต์ที่นักการตลาดนิยมหารายได้กัน เช่น Amazon,Clickbank,GDI,Google Adsense ฯลฯ

Affiliate นั้นมีหลายประเภท

  • CPA (Cost per action) คือเมื่อนักการตลาด ได้ทำการตลาด จนได้รายชื่อและที่อยู่ติดต่อของลูกค้าผู้สนใจมา นักการตลาดก็จะได้ส่วนแบ่งตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
  • PPC (Pay per click) ส่วนใหญ่จะเป็นการติดโฆษณาไว้ในเว็บไซต์ เมื่อคนมาคลิกโฆษณา เว็บมาสเตอร์ก็จะมีรายได้

[1]

  1. http://easywaystomakemoneyfastonline.weebly.com/