237 Coelestina

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากยังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย
237 Coelestina
ลักษณะของวงโคจร
จุดเริ่มยุค 30 January, 2005 (JD 2453400.5)
ระยะจุด
ไกลดวงอาทิตย์ที่สุด
:
443.501 จิกะเมตร (2.965 หน่วยดาราศาสตร์)
ระยะจุด
ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
383.183 จิกะเมตร (2.561 หน่วยดาราศาสตร์)
กึ่งแกนเอก: 413.342 จิกะเมตร (2.763 หน่วยดาราศาสตร์)
ความเยื้องศูนย์กลาง: 0.073
คาบดาราคติ: 1677.516 วัน (4.59 ปีจูเลียน)
อัตราเร็วเฉลี่ย
ในวงโคจร
:
17.92 กม./วินาที
อนอมัลลีเฉลี่ย: 69.166°
ความเอียง: 9.754°
ลองจิจูด
ของจุดโหนดขึ้น
:
84.446°
ระยะมุมจุด
ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
201.743°

237 Coelestina เป็นดาวเคราะห์น้อยในแถบดาวเคราะห์น้อย

อ้างอิง[แก้]