236 Honoria

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากยังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย
236 Honoria
ลักษณะของวงโคจร
จุดเริ่มยุค 30 January, 2005 (JD 2453400.5)
ระยะจุด
ไกลดวงอาทิตย์ที่สุด
:
498.181 จิกะเมตร (3.33 หน่วยดาราศาสตร์)
ระยะจุด
ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
339.271 จิกะเมตร (2.268 หน่วยดาราศาสตร์)
กึ่งแกนเอก: 418.726 จิกะเมตร (2.799 หน่วยดาราศาสตร์)
ความเยื้องศูนย์กลาง: 0.19
คาบดาราคติ: 1710.398 วัน (4.68 ปีจูเลียน)
อัตราเร็วเฉลี่ย
ในวงโคจร
:
17.8 กม./วินาที
อนอมัลลีเฉลี่ย: 132.413°
ความเอียง: 7.694°
ลองจิจูด
ของจุดโหนดขึ้น
:
186.183°
ระยะมุมจุด
ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
173.783°

236 Honoria เป็นดาวเคราะห์น้อยในแถบดาวเคราะห์น้อย

อ้างอิง[แก้]