ไสว บุญมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ดร. ไสว บุญมา

ดร. ไสว บุญมา (12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488) อดีตเศรษฐกรอาวุโส (Senior Country Economist) ธนาคารโลก (World Bank) ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระ

ประวัติ[แก้]

ดร. ไสว บุญมา เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488 ที่ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เข้ารับการศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จึงเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนบ้านนา (นายกพิทยากร) จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากนั้นเข้าศึกษาในวิทยาลัยครูเทพสตรี โดยระหว่างที่ศึกษาอยู่ได้ทุนอเมริกันฟิลด์เซอร์วิส (American Field Service Scholarship : AFS) เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี จากนั้นจึงกลับมาศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูเทพสตรีต่อจนจบชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หลังจากนั้นเข้าเรียนที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา (ประสานมิตร) ศึกษาอยู่เพียง 4 ภาคเรียนก็ได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ วิทยาลัยชายแคลร์มอนท์ (Claremont Men's College) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จนจบปริญญาตรีด้วยคะแนนระดับสูงสุด (Summa Cum Laude) จึงได้ทุนศึกษาต่อที่ บัณฑิตวิทยาลัยแคลร์มอนท์ (Claremont Graduate University) จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2517

เมื่อจบการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต ดร.ไสว บุญมา ได้เริ่มต้นชีวิตการทำงานที่ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เป็นที่แรก จากนั้นไปทำงานกับธนาคารโลก (World Bank) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 จนถึงปี พ.ศ. 2541 รวมระยะเวลาที่ ดร. ไสว บุญมา ทำงานอยู่ที่ธนาคารโลก 20 ปี โดยตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุ คือ เศรษฐกรอาวุโส (Senior Country Economist) ปัจจุบัน ดร.ไสว บุญมา ใช้ชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในอเมริกาเพื่อศึกษาวิชาต่าง ๆ และผลิตงานเขียนเชิงวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจและงานเขียนอื่นๆ ในฐานะนักเขียนอิสระโดยมีสถานะเป็นนักศึกษาตลอดชีพ

รายได้จากงานเขียนทั้งหมดบริจาคให้แก่โครงการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยตามกรอบแนวคิดของการใช้หนี้แผ่นดิน ในปัจจุบันการบริจาคส่วนใหญ่ทำผ่านมูลนิธินักอ่านบ้านนาซึ่ง ดร. ไสว เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในการก่อตั้ง สนับสนุนด้านการเงินและการดำเนินงาน รายละเอียดมีอยู่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ www.bannareader.org ในอันดับต่อไป เว็บไซต์แห่งนี้จะเป็นที่รวบรวมงานเขียนส่วนใหญ่ของ ดร. ไสว บุญมา ไว้เพื่อความสะดวกของผู้ที่จะนำไปใช้ในการสังเคราะห์กับความรู้และความคิดอื่น ๆ

ดร. ไสว สมรสกับนางสาวเฉลยศรี ศิริมาศ เมื่อปี 2518 และมีบุตรีด้วยกันสองคนชื่อ ดาว และ เดือน

การศึกษา[แก้]

ประถมศึกษาปีที่ 4 - โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย

มัธยมศึกษาปีที่ 6 - โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง - วิทยาลัยครูเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

ปริญญาตรี - วิทยาลัยชายแคลร์มอนท์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาเอก - บัณฑิตวิทยาลัยแคลร์มอนท์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงาน[แก้]

พ.ศ. 2518 - 2521 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)

พ.ศ. 2521 - 2541 ธนาคารโลก (The World Bank)

ผลงาน - หนังสือที่เขียน[แก้]

 • จดหมายจากบ้านนา (อาจดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธินักอ่านบ้านนา www.bannareader.com และของสโมสรหนอนหนังสือ www.bookishclub.com)
 • ฟังอย่างไรจะได้ยิน (ดาวน์โหลดได้จาก www.bannareader.com)
 • จดหมายจากวอชิงตัน (สนับสนุนการจัดทำ e-book โดย www.openbase.in.th)
 • เศรษฐกิจพอพียง : ภูมิปัญญาชาติไทย
 • ไอเอ็มเอฟ ไอเอ็มเอฟ ไอเอ็มเอฟ (สนับสนุนการจัดทำ e-book โดย www.openbase.in.th และดาวน์โหลดได้จาก www.bannareader.com)
 • เสือ สิงห์ กระทิง แรด (สนับสนุนการจัดทำ e-book โดย www.openbase.in.th และดาวน์โหลดได้จาก www.bannareader.com)
 • สามแผ่นดิน
 • เล่าเรื่องเมืองน้ำมัน (สนับสนุนการจัดทำ e-book โดย www.openbase.in.th และดาวน์โหลดได้จาก www.bannareader.com)
 • อเมริกาที่ยังใช้เทียมไถ (สนับสนุนการจัดทำ e-book โดย www.openbase.in.th และดาวน์โหลดได้จาก www.bannareader.com)
 • บ้านนอก เมืองนอก
 • ประชานิยม: หายนะจากอาร์เจนตินาถึงไทย?
 • คิดนอกคอก ทำนอกคัมภีร์
 • เลียนแบบรุ่ง ลอกแบบล่ม
 • โต้คลื่นลูกที่ 4
 • สู่จุดจบ! (อาจดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ นสพ. แนวหน้า และ www.bannareader.com)
 • กะลาภิวัตน์
 • ธาตุ 4 พิโรธ
 • มองเมืองไทย: จากสิบปีของการใช้หนี้แผ่นดิน (ดาวน์โหลดได้จาก www.bannareader.com)
 • ทางข้ามเหว: แนวคิดสำหรับแก้วิกฤติไทย (ดาวน์โหลดได้จาก www.bannareader.com)
 • สู่ความเป็นอยู่แบบยั่งยืน (ดาวน์โหลดได้จาก www.bannareader.com)
 • มหาเศรษฐีขี้ไม่เหนียว
 • ฟังอย่างไรจะได้ยิน (ฉบับปรับปรุง) (ดาวน์โหลดได้จาก www.bannareader.com)
 • เมื่ออากาศเป็นฆาตกร
 • ประชานิยม: ทางสู่ความหายนะ
 • หายนะ ฤๅสิ้นอารยธรรม
 • ธาตุ 4 พิโรธ: โจทย์ที่ต้องมีคาตอบ (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.bannareader.com)
 • เมื่อคิดให้ดีไทยนี้ฉลาด
 • ทำปลาร้าไปฝากภาคอีสาน: หลักการบริหารธุรกิจและการดำเนินชีวิตแบบยั่งยืน (ดาวน์โหลดได้จาก www.bannareader.com)

งานเขียนประจำ[แก้]

เป็นนักเขียนคอลัมน์ประจำหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ ASTVผู้จัดการ Bangkok Post ชาวกรุงUSA นิตยสารครอบครัวพอเพียงและนิตยสารธุรกิจกับสังคม งานเขียนส่วนหนึ่งกำลังได้รับการรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์ www.bannareader.org

การอ้างอิง[แก้]

ประวัติ ดร. ไสว บุญมา จาก หนังสือ เสือ สิงห์ กระทิง แรด : สี่คนนี้ มีอะไรร่วมกัน (ธันวาคม 2542), หน้า 242

ประวัติ ดร.ไสว บุญมา อ้างอิงจาก NIDA MBE

หนังสือ "จดหมายจากบ้านนา" พิมพ์ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2553)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]