ไมเซน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไมเซน (เยอรมัน: Meißen; อังกฤษ: Meissen, Sorbian: Mišno; Latin: Misena, Misnia, Misnensium) เป็นเมืองในเขตการปกครองเดรสเดน สหพันธรัฐแซกโซนี ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี

เมืองไมเซน ตั้งอยู่ห่างออกไป 25 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเดรสเดนซึ่งเมืองหลวงของสหพันธรัฐแซกโซนี มีประชากรประมาณ 30,000 คน เมืองไมเซนในปัจจุบันเป็นเมืองขนาดเล็ก แต่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตภัณฑ์เซรามิกไมเซน ปราสาทอัลเบรชทบวรก วิหารโกธิคไมเซน และโบสถ์เฟราเอนไมเซน

ปราสาท และวิหารไมเซน
ปราสาทไมเซน ยามย่ำค่ำ
วิหารไมเซน

ประวัติ[แก้]

เมืองไมเซน เป็นที่รู้จักกันในฐานะจุดเริ่มต้นของสหพันธรัฐแซกโซนี มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ถึงการตั้งรกรากของกลุ่มมิสนีกลุ่มแรกในบริเวณนี้ที่เมืองไมเซนตั้งแต่ยุคสลาวิก ต่อมาในปี ค.ศ. 929จึงได้ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิ์เยอรมนี ซึ่งตรงกับยุคของกษัตริย์เฮนรี นักล่า เป็นผู้ปกครองจักรวรรดิ์เยอรมนีในขณะนั้น

ต่อมาในปี ค.ศ. 968 ได้มีการจัดตั้งสังฆเขตไมเซนขึ้น นับแต่นั้นมาเมืองไมเซนมีการปกครองโดยสังฆราช และศาสนจักรมีบทบาทสำคัญต่อเมืองจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1559 มาร์ติน ลูเธอร์ ได้การก่อตั้งศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสเตนต์ โดยความสนับสนุนของเจ้าผู้ครองสหพันธรัฐแซกโซนี (Elector) เป็นเหตุให้สังฆเขตไมเซนจึงได้ถูกยกเลิกไปเมือปี [[ค.ศ. 1581] แต่กระนั้นระบบสังฆมณฑลของคริสต์ศาสนานิกายคาธอลิคในสหพันธรัฐแซกโซนี ได้จัดตั้งขึ้นอีกครั้งในปี ค.ศ. 1921 ณ เมืองเดรสเดน และคงอยู่มาจนปัจจุบัน

การปกครองโดยระบบขุนนางในไมเซน ได้เริ่มในปี ค.ศ 968 เช่นกัน โดยเมืองไมเซน มีฐานะเป็นเมืองหลวง มีประชนชนกว่า 1,000 ครัวเรือนตั้งรกรากอยู่ในเขตใจกลางเมือง ต่อมาในปี ค.ศ. 1018เมืองไมเซนถูกมอบให้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโปแลนด์ และได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของเยอรมนีอีกครั้งในปี ค.ศ. 1332

วิหารไมเซน เริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1260 บนเนินเขาเดียวกันกับปราสาทอัลเบรชทส์บวรก และด้วยข้อจำกัดเรือ่งสถานที่ ทำให้วิหารไมเซน เป็นหนึ่งในวิหารที่เล็กที่สุดในยุโรป

ในยุคสมัยฮิตเลอร์ปกครองเยอรมัน ไมเซน เป็นอีกเมืองที่มีค่ายกักกันเชลยศึกที่นี่ โดยมีชื่อว่าค่ายกักกันโฟลสเซนเบอรก[1]

ภูมิประเทศ[แก้]

เมืองไมเซน ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำเอลเบ อยู่ห่างจากเดรสเดน เมืองหลวงของสหพันธรัฐแซกโซนี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 25 กิโลเมตร และห่างจากเมืองไลพ์ซิกไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 100 กิโลเมตร เมืองไมเซนตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 95 เมตร

เมืองไมเซน ประกอบด้วยเมืองต่าง ๆ ดังนี้ เมืองเก่า โพลสเซน เคิลลน์ เควสเทนเบอรก ทรีบิซทาลและบุซบาด โบห์นิทซ์ สปาร์ ทซาเซนดอร์ฟ เลอร์คา นีเดอร์แฟห์เร่ ไทซ-ลา โคลสเทอร์เฮาเซอร์ วิงวิทซ์ โปรซวิทซ์ และ ร๊อตเทวิทซ์

สถานที่สำคัญ[แก้]

ภาพพานอรามาบริเวณเมืองเก่า ในเมืองไมเซน

  • ปราสาทอัลเบรชทส์บวรก
  • วิหารไมเซน
  • ตัวเมืองเก่า
  • โรงงานผลิตภัณฑ์เซรามิกไมเซน

อ้างอิง[แก้]