โรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยา
ตราสัญญลักษณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยา
สิกฺเขน ชายเต ปญฺญ
ปัญญาเกิดเพราะการศึกษา
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Uttaraditvittaya School
อักษรย่อ อ.ว.
ประเภท โรงเรียนรัฐ สพฐ.อต.เขต 1
ก่อตั้ง พ.ศ. 2522

โรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่ ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนแบ่งการเปิดการสอนเป็นประเภท มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย

ในปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยา ได้เข้าร่วมเครือข่าย "โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า" และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์" เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2551[1]

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2522 ตามประกาศของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้สร้างเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ของนิคมลำน้ำน่านอุตรดิตถ์ กรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นที่เพื่อการเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านตำบลผาจุก สภาตำบลผาจุก และกรมประชาสงเคราะห์ ได้มอบที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียน ครั้งแรก จำนวน 133 ไร่ และได้จัดสรรเพิ่มเติมจนในปัจจุบันมีแนื้อที่ทั้งหมด 154 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา ตั้งอยู่ริมถนนสาย อุตรดิตถ์-เขื่อนสิริกิติ์ โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองอุตรดิตถ์ประมาณ 16 กิโลเมตร ทำการเปิดสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) และช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6) เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา[2]

โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก ได้อาศัยสถานที่ของโรงเรียนวัดวังยาง ในปีการศึกษา 2522 โดยนายปลาย สอดจันทร์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดวังยาง ได้มอบอาคารเรียน 1 หลัง สำหรับจัดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยาคือ นายสมเด็จ โภชนจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งจากกรมสามัญศึกษาให้มาดำรงตำแหน่ง ในปี พ.ศ. 2522 อันเป็นปีแรกของการเปิดทำการเรียนการสอน

สัญลักษณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยา[แก้]

ตราสัญญลักษณ์[แก้]

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยา มีลักษณะเป็น รูปหลวงพ่อเพชร ประทับในพระแท่นศิลาอาสน์ ภายในแถบประดับมีคติพจน์โรงเรียนว่า สิกเขน ชายเต ปญฺญ แปลว่า ปัญญาเกิดเพราะการศึกษา

ความหมายของตราโรงเรียน เนื่องจากหลวงพ่อเพชร และพระแท่นศิลาอาสน์ เป็นปูชนียวัตถุและปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ และเป็นศูนยรวมน้ำใจและพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ผู้ประดิษฐ์ตราฯ จึงอัญเชิญมาเป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน เพื่อเป็นเครื่องหมายเตือนใจให้นักเรียนตระหนักถึงความรัก ความสามัคคี และผดุงเกียรติคุณงามความดี ของโรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยา


ปรัชญาของโรงเรียน[แก้]

"จัดการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม"

สีประจำโรงเรียน[แก้]

สีน้ำเงิน คือ เกียรติคุณความดีอันสูงสุด เป็นสีแห่งความเป็นผู้นำ

สีแดง คือ ความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว และความรู้รักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว


ดูเพิ่ม[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]